Ølgod kirke


Udsnit af våbenrelief på Lindbjerggårds lukkede herskabsstole fra omkring 1640. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Ølgod kirke i morgendis. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Kvinderne ved Graven. Udsnit af altertavlemaleri af Hans Agersnap fra 1900. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Malmdøbefont fra 1455. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Romansk døbefont. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Korbuekrucifiks fra omkring 1520. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Prædikestol fra 1609 med bl.a. relief af Syndefaldet. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Ølgod kirke. Maleri af Marie Hatting. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Ifølge sagnet slap en bonde fra Hejbøl kun med nød og næppe fra et væmmeligt uhyre i kirken ved at love Vorherre, at bekoste en udvidelse af kirken.

Bygningen

Kirkens skib, kor og apsis er romanske. Tårnet er fra omkring 1500 og våbenhuset fra 1960.

I skib og apsis ses billedkvadre af en løve og et mandshoved. Hvor de ifølge sagnet skulle forestille Hejbøl-bonden og hans uhyre, er den fremherskende teori i dag, at de forestiller Kristus og en helt almindelig løve.

Bonden slog uhyret ihjel, holdt ord og opførte kirkens apsis, hvor han til minde om sin kamp fik udhugget billedkvadre af sig selv og bæstet. Indvendig står den smukke romanske kirke som et vidnesbyrd om tiden under Lindbjerggård, hvor især de smukt udskårne herskabsstole med våben for Lindbjerggårds ejere skaber herskabelig stemning i kirkerummet.

I 1959 afslørede en arkæologisk undersøgelse af skibets gulv 171 mønter, de ældste tilbage fra Valdemar I.

Lindbjerggårds levn

Den romanske kirke rummer et ualmindeligt rigt inventar, som bl.a. vidner om tilknytningen til Lindbjerggård. Forrest blandt stolestaderne er lukkede herskabsstole for Lindbjerggård fra omkring 1640. De smukt udskårne stolegavle bærer våben for Jens Juel og Ide Gøye. I venstre side af triumfvæggen er der brudt et kighul, så herskaberne fra de lukkede stole kunne følge med i hvad der skete ved alteret. Fra omkring 1760 benyttede Lindbjerggårds ejere en lukket pulpiturstol, som blev brudt ned i 1914 og endte sine dage som hønsehus. Den lukkede pulpiturstol erstattedes af den åbne pulpiturstol, der i dag pryder kirkens nordvesthjørne.


Fra døbefont til blomsterkumme

Ølgod kirke rummer to interessante døbefonte. Ligesom Ribe domkirke og Sct. Jacobi kirke i Varde indeholder Ølgod kirke en sjælden malmfont fra 1455. Fire skikkelser bærer fontekummen på deres skuldre, og kummen smykkes af inskriptioner der bl.a. oplyser om fontens tilblivelsessted og –år foruden relieffer af bl.a. en bispehelgen og Sct. Laurentius.

Foruden malmfonten indeholder kirken hvad der menes at være kirkens gamle romanske døbefont. Kummen blev fundet på en mark og stod siden i Vallundgårds have, hvor den angiveligt fungerede som blomsterkumme indtil den i 1979 blev flyttet til kirken. Den bruges i dag ved dåbshandlinger for slægtninge til Vallundgård.


Kilder

Ølgod, Ansager, Øse, Næsbjerg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.