Ølgod Museum


Ølgod Museum. Museet for Varde By og Omegn


Ølgod Museum. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Udstillingen i Ølgod Museum har fokus på det førindustrielle samfund med landbrug, håndværk og handel, men den rummer også en oldtidssamling, en jydepottesamling – og en stor samling af udstoppede fugle. Under Museet for Varde By og Omegn.

Museets udstilling

Ølgod Museum ligger i Kulturhuset i Ølgod. Udstillingen viser Ølgod-egnens historie i perioden 1850-1900. Der er lagt vægt på at vise de enkle arbejdsredskaber fra landbrug, husholdning og håndværk i det førindustrielle landbrugssamfund, ligesom den 600 m2 store udstilling forsøger at anskueliggøre sammenhængen mellem menneske, redskaber og landskab.

Udstillingens midtpunkt er historien om andelsbevægelsens start, herunder oprettelsen af Danmarks første andelsmejeri i Hjedding. Herfra forgrener historien sig om den stationsby, der er museets hjemsted og centrum for egnens handels- og håndværkerliv. Foruden en oldtidssamling og en stor fuglesamling fortælles også historien om den egnstypiske produktion af sorte jydepotter.