Ølby Lyng og Ølsemagle Strand


Kemisk værk i forgrunden, bagved ses de første huse på Nyvej, bagerst i billede anes Ølsemagle landsby


Kort over udbygningen af Ølby Lyng og Ølsemagle Strand


Diagram over udbygningen af Ølby Lyng og Ølsemagle Strand

Intro

Ølby Lyng og Ølsemagle Strand fortæller om udviklingen i bolig- og familieliv i 1900tallet. Før var her åbent land, men efter 1940 voksede parcelhusene frem. Historien er mest tydelig på vejene omkring Stevnsbovej. Her blev nogle af de første parcelhuse bygget, og nye er kommet til op til i dag.

I hele første halvdel af 1900tallet var Ølby Lyng og Ølsemagle Strand åbent landbrugsland og strandenge, hvor der lå spredte gårde og husmandssteder. Kun langs Københavnsvej fandtes lidt tættere bebyggelse, for eksempel ved Lynghuse lige syd for Egedesvej. Med etableringen af de store industrier i Køge – så som Codan Gummi (1908), Junckers (1930) og Kemisk Værk Køge (1934) – steg antallet af indbyggere kraftigt, og byen voksede. Da Køge måtte udbygges, kunne byen dog kun udvides mod nord, da jorden syd og vest for Køge ejedes af henholdsvis Gammel Køgegaard og Vallø Gods. Og sådan begyndte udstykningerne, der senere blev til bydelene Ølby Lyng og Ølsemagle Strand.

Udstykningerne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand startede i 1930erne og 1940erne, men tog rigtig fart i 1950erne. I 1960erne og 1970erne blev der udstykket og bygget rigtig mange parcelhuse i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand. I 1970erne blev også lejlighedkomplekserne Karlemosen og Søparken (nu Lejerbo) bygget. Man kan vel nærmest tale om et bygge- og befolkningsboom i disse år. I 1980erne og 1990erne gik byggeriet til gengæld næsten i stå og kun få nye parcelhuse blev bygget i området. Fra 2000 kom der dog igen gang i byggeriet. Der blev lavet nye udstykninger og oprindelige parceludstykninger blev delt op i mindre matrikler. I dag er bydelene Ølby Lyng og Ølsemagle næsten fuldt udbyggede. Udstykningerne til nye boliger fortsætter dog, nu blot på den anden side af motorvejen.

Køge Bys Historie Bind II 1850-1988 (udgivet af 1988 af Køge Kommune i samarbejde med Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv) Køge Arkiverne www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/]

''Publiceret''