Øksendrup


Landsbyen Øksendrup på Fyn. Anhof Gods, Anhof Allé 14. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Øksendrup på Fyn. I forgrunden ses købmandensbutikken - i baggrunden Øksendrup Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.

Intro

Øksendrup er nævnt første gang 1327 i formen Okstorpdam. Forleddet er navneordet uxi, som betyder okse. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.