Økolariet


Økolariet 2007. Det svungne tag på 12 gange 12 m er formet som et udsnit af en kæmpeglobus. Fotograf: Ib Meinhardt


Økolariets indgangsparti, 2007. Fotograf: Ib Meinhardt


Økolariet er et videns- og oplevelsescenter inden for natur, miljø og energi. Vinteren 2009. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Økolariet åbnede i oktober 2003 på Dæmningen 11 som et videns- og oplevelsescenter inden for natur, miljø og energi.

I 1997 vedtog Vejle Kommune en Agenda 21 erklæring - en dagsorden for det 21. århundrede. Hermed kom emner som økologi, sundhed, trivsel og borgerengagement i fokus og det blev i den forbindelse besluttet at etablere et grønt center i Midtbyen.

Første spadestik til dette formidlings- og dialogcenter, der rent fysisk blev en del af Teknisk Forvaltning, blev taget i november 2000. Knap tre år senere stod byggeriet færdigt, udformet af Exners Tegnestue. Projektet, der oprindeligt var budgetteret til o. fem mio. kr., havde efterhånden fået vokseværk, så udgifterne nåede op på 55 mio. kr. TRE-FOR bidrog til finansieringen med o. 10 mio. kr. mod at kunne disponere over lokaler i Økolariet i en årrække.

Økolariet blev fra åbningsdagen den 10. oktober 2003 en publikumssucces - besøgstallet lå i den første sæson på 44.000 - et godt stykke over det forventede. Blandt de interaktive tilbud var en tur gennem et kloakrør, komplet med rotter og spildevand, samt styring af en robot, der sorterede affald.

Miljø, energi og natur som hovedtemaer i udstillinger og andre aktiviteter viste sig hurtigt at vække stor interesse. Et byplanlaboratorium har desuden givet optimale muligheder for at visualisere byplaner og skabe en dialog med borgerne. Udstillinger om både lokale og globale emner henvender sig til et bredt spektrum af gæster: familier, foreninger, turister, skoler og erhvervsliv.

Økolariet er ikke blot et spektakulært arkitektonisk indslag i Midtbyen, men også en ny og anderledes pædagogisk måde at formidle bl.a. de stadigt mere aktuelle klima- og miljøproblemer. Der er gratis adgang og foruden de interaktive udstillinger, er der mulighed for at deltage i undervisning, foredrag eller særlige arrangementer.

Henvisning:

www.okolariet.dk