Ødsted kirke


Ødsted kirkes indre efter en restaurering, 1966. Fotograf: Allan Simonsen

Intro

Kirken ligger vestligt i den lille by og bestå af et romansk kor og skib med sengotisk tårn samt et våbenhus fra slutningen af 1700-tallet, der i dag fungerer som ligkapel. Kirken er formentlig opført ved midten af 1100-tallet.

Kirken ligger vestligt i den lille by og bestå af et romansk kor og skib med sengotisk tårn samt et våbenhus fra slutningen af 1700-tallet, der i dag fungerer som ligkapel. De romanske dele er opført af frådsten med granit ved portalerne – murværket er dog blevet repareret flere steder med mursten. I det indre ses de flade bjælkelofter i både kor og skib. Tårnet, der blev opført i 1500-tallet i teglsten, var oprindeligt højere end det er i dag.

Altertavlen er kirkens flotteste genstand. Det er en sengotisk fløjtavle med skårede figurer – i midtfeltet ses Vorherre med Kristus på korset flankeret af jomfru Maria og Skt. Nikolaj (Til hvem kirken muligvis var indviet i middelalderen). I de to sidefløje ses de 12 apostle. Herudover findes der et krucifiks fra anden halvdel af 1200-tallet i kirken.

Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1600-tallet.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.odstedkirke.dk