Ødsted

Intro

Første gang Ødsted omtales er i 1325, hvor landsbyen kaldes for ”Øøthsteth”. Navnet betyder vadestedet og henviser til byens placering ved et tilløb til Vejle Å. I 1688 fandtes der i byen 7 gårde. I 2008 lå indbyggertallet på 1.372.