Ødisvej-Taps Kirke


Taps Kirke. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Taps Kirke. Fotograf: Christiansfeld Arkiv.

Intro

Taps Kirke, med et krucifiks fra 1200-tallet.På ødisvej i Taps.

Kirken, der er skifertækket, består af romansk apsis, kor og skib med det noget endret sengotisk vesttårn og et våbenhus fra slutning af 1800- tallet ved skibets sydside.

De romanske bygningsdele er rejst i granitkvader. Af de oprindelige indgange står norddøren tilmuret, mens sydpotalen er flyttet fra sit oprindelige sted til våbenhusets syddør.

Prædikstolen er af ret ny dato. Klokken er støbt i 1868 i Horsens.