Ø Kloster (Oksholm)


Ø Kloster.

Intro

I middelalderen lå her et benediktinsk nonnekloster anlagt omkring 1175 af biskop Tyge af Børglum. På den tid udgjorde Øland en ø i Limfjorden. Klosterets middelalderlige navn var derfor Insula, der betyder ø på latin. Efter Reformationen i 1536 blev nonneklosteret omlagt til herregård...

I middelalderen lå her et benediktinsk nonnekloster anlagt omkring 1175 af biskop Tyge af Børglum. På den tid udgjorde Øland en ø i Limfjorden. Klosterets middelalderlige navn var derfor Insula, der betyder ø på latin. Efter Reformationen i 1536 blev nonneklosteret omlagt til herregård. Navnet Oksholm fik gården i 1573 efter ejeren Frans Banners hustru Anna Oxe. Klosterkirken blev efter Reformationen omdannet til sognekirke for Øland sogn. Det er den stadig. Foruden kirken er rester af klosterets syd- og vestfløj i herregårdsanlæggets murværk også bevaret. ''Ø, et typisk nordjysk benediktinernonnekloster'' Ø Kloster er et af 11 benediktinske nonneklostre, der blev oprettet i Nørrejylland i 1100- og 1200-tallet. Til sammenligning havde ordenen kun seks nonneklostre i resten af middelalderens Danmark. Det vides ikke, hvorfor benediktinske nonneklostre netop slog an hos nordjyderne, men det var ikke kun et kortvarigt modefænomen. De fleste klostre eksisterede stadig ved Reformationen i 1536. I Ø Kloster var der dog da kun tre nonner tilbage. Resten var flygtet på grund af børglumbispen Stygge Krumpens efterstræbelser - efter klosterets gods, vel og mærke. Godset havde klosteret dels modtaget i stiftelsesgave fra biskop Tyge, dels bragte nonnerne det med ind i klosteret som en slags medgift fra deres adelige familier.