ØK Skibsværft


ØK skibsværft, Nakskov havn. OTA-bygningen, Nakskov havn


Administrationsbygning, Nakskov Havn. . ØK skibsværfts administrationsbygning, Nakskov Havn.


Nakskov Havn. Nakskov Havn.

Intro

Nakskovs skibsværft blev grundlagt i 1916. Værftet blev grundlagt af Østasiatisk Kompagni af bysbarnet Hans Niels Andersen. Ved 50-års jubilæet i 1966 var der ansat 2200 medarbejdere...

Nakskovs skibsværft blev grundlagt i 1916. Værftet blev grundlagt af Østasiatisk Kompagni af bysbarnet Hans Niels Andersen. Ved 50-års jubilæet i 1966 var der ansat 2200 medarbejdere. I 1970’erne begyndte konkurrencen at spidse til, og i 1976 indgik værftsarbejderne en aftale om ikke at få lønforhøjelse i fire år. Alligevel blev 800 af de 1900 medarbejdere afskediget i 1978. Da elementer til Farøbroerne og en færge til Århus-Kalundborg-ruten var færdige i 1986, lukkede værftet sin produktion. Skibsværftet er i dag delvist revet ned. Nogle af bygningerne bliver brugt af Vestas til vindmølleproduktion. ''Nakskovs største arbejdsplads'' Indtil 1916 var Nakskov en almindelig havnekøbstad, der var ved at udvikle sig til industriby. Da Hans Niels Andersen byggede et skibsværft til sin internationale handelsvirksomhed ØK, startede 50 år med udvikling på alle fronter. Arbejdskraft indvandrede fra det krigshærgede Tyskland. Byen fik behov for nye boliger og forretninger. Det skabte igen flere arbejdspladser i byen. Generationer afløste hinanden på værftet. Efter anden verdenskrig var der brug for nye skibe til at erstatte dem, der var blevet sænket under krigen. Restaurant- og nattelivet fik et opsving. Byen byggede uddannelsescenter, idrætshal og teater. Der blev også udlagt et nyt industrikvarter. Byens udvikling hang tæt sammen med skibsværftet. Derfor var det en katastrofe for byen, da skibsværftet måtte dreje nøglen om i slutningen af 1980'erne.