ÆresbænkenIntro

Banegårdspladsen (syd for det gamle Pakhus), 6900 Skjern.

Banegårdspladsen (syd for det gamle Pakhus), 6900 Skjern. Kunstner: Frede Sørensen.Opførelsesår: 1999.Materialer: Støbejern og træ. Lørdag d. 11. september 1999 blev Banegårdspladsen og Banktorvet i Skjern kåret til Ringkøbing amts smukkeste i en konkurrence for markering af "Bygningskulturens dag".Tre dommere fra Ringkøbing amt, udvalgte Skjern Kommunes torv til amtets flotteste blandt 6 indsendte forslag. Med titlen fulgte en 4-fløjet bænk i firkløverform, designet af Frede Sørensen. Den smukke udsmykning har Peter Henze stået for, og Dan-Intra og Randers Jernstøberi har produceret bænken.

Honorary bench''Station Square, 6900 Skjern. Artist: Frede Sorensen. Construction year: 1999. Materials: Cast iron and wood.'' Saturday, September 11th., 1999 the Station Square and the Bank Square were named Ringkøbing countys most beautiful in a competition to mark the "Building of culture day."Three judges from Ringkøbing county selected Skjern Municipality square to the county's finest amongst 6 submissions.With the title came a 4-leaf clover shape of the bench, designed by Frede Sorensen. Peter Henze stood for the beautiful decor and Dan-Intra and Randers Foundry has been producing bench.

''Ehresbank Bahnhofsvorplatz, 6900 Skjern. Künstler: Frede Sørensen. Baujahr: 1999. Material: Gusseisen und Holz.''Samstag, den 11. September 1999 wurden der Bahnhofs- und Bankvorplatz in einem Wettbewerb im Zeichen des "Baukultur Tages" als Ringkøbing Amts Schönste gekürt. Drei Richter aus dem Ringkøbing Amt wählten den Platz der Gemeinde Skjern als den flottesten unter sechs eingesendeten Vorschlägen.Eine vierflügelige Bank in Kleeblattform, entworfen von Frede Sørensen, folgte mit dem Titel. Peter Henze stand für das schöne Design und Dan-Intra und Randers Jernstøberi (Eisengießerei) haben die Bank produziert.