Ældste bevarede villakvarter


Inspektør Petris Villa. Familiegruppe.


Bruntonet fotografi. Udsigt. Kronprinsensgade mod Absalonsgade til højre og et blik ind i Skt. Knuds Gade området. Forrest til venstre ses Petris villa, til højre Tychsens villa.


Hus i Absalonsgade, set fra havesiden.


Hus i Absalonsgade, set fra havesiden


Nonnebakken mod hjørnet ved Absalonsgade og Kronprinsensgade.


Hus i Absalonsgade, Fr. Lund Nielsens Handelsgartneri, forhus set fra gaden.


Udsigt over kvarteret omkring Kronprinsensgade. I forgrunden Domkirken.


Villa i Kronprinsensgade, set fra gaden


Villa i Kronprinsensgade, set fra haven


Hjørneejendom i Kronprinsensgade


Postkort, farvelagt. Kronprinsensgade. Mand på cykel. Kvinde gående med kurv på armen.

Intro

Industrialiseringen førte samfundets klassedeling i borgerskab og arbejdere ud i byens rum. Arbejderne boede i arbejderkvarterer, mens borgerskabet flyttede ind i villaer. Nogle af byens ældste villaer ligger i Kronprinsensgade og Absalonsgade.

Kronprinsensgade vest for Albanigade knytter sig nært til historien om Albanikvarterets industrielle udvikling. Det udgør anden fase i udviklingen af byens villakvarterer, som efter en første fase nord for centrum ved jernbanen hurtigt forføjede sig i en anden retning, da det nordlige område udviklede sig til et massivt industriområde.

Kronprinsensgade er et tidligt borgerligt villakvarter udlagt fra 1870’erne, men et tidligt eksempel fra før villakvarterne lukkede sig om sig selv og kom til at rumme helt ens boligtyper. I Kronprinsensgade blev de store villaer bygget på gadens attraktive nordside ned mod åen og med udsigt til domkirken. Længere væk fra byen ville borgerskabet nu alligevel heller ikke. Og selv om de store villaer for nogles vedkommende blev opført for én familie, var flere faktisk opført til to familier. Borgerskabet havde ikke helt fundet sig til rette i det nye villakoncept med kun en familie pr. hus efter udflytningen fra de centrale byejendomme med mange lejligheder.

De sociale skel er tydelige i det tidlige villakvarter: Villaerne på nordsiden skiller sig tydeligt ud fra den solide, traditionsprægede etagebebyggelse på gadens sydside, fortrinsvis bygget til håndværkere og forretningsdrivende. Sidegaden Skt. Knuds Gade rummer små lave arbejderboliger med den for Odense så udsædvanlige baghusbebyggelse til beboelse.

Kvarteret set fra nord med villaerne i forgrunden mod åen og etagebebyggelsen på den fjerne side af vejen.

Herskab og tjenestefolk
I Kronprinsensgade er det værd at lægge mærke til fabrikant Chr. Tychsens gamle villa nr. 23. Den er opført i 1881 og var oprindelig beregnet til to familier. Stuelejligheden havde køkken i kælderen, så tjenestepigerne, som også boede i kælderen, kunne betjene herskaberne.

Nr. 7 i samme gade er en anden fin villa. Den er bygget i 1878 til købmand C.T. Jensen, og senere boede bl.a. jernstøber Hans Rasmussen her. Han ejede jernstøberiet Tasso. Villaen er tegnet af den fremtrædende odensearkitekt J. Vilh. Petersen, og den er bygget symmetrisk, så der boede to familier - én i hver sin side af huset.

Kronprinsensgade 15 er opført i 1880 til amtsvejinspektør, cand. polyt. A. Petri. Han var som polytekniker den ny tids mand – og hans familie beboede alene den store villa ned mod åen.