Æbleskulptur i Rødbyhavn


Æbleparken


Æbleskulpturen


Æbleskulpturen


Æbleskulpturen

Intro

Lige uden for ældrebebyggelsen ”Æbleparken”, beliggende ved Digecentret/Skolevej, står en lille skulptur med æbler. Skulpturen blev afsløret i 2007.

Samme dag – umiddelbart inden afsløringen af skulpturen – blev Æbleparken indviet. Bebyggelsen omfatter 12 ældreboliger. Bygherren var Lolland almennyttige Boligselskab v/DAB.
Formanden for boligselskabet, Helen Siegvardsen, bød gæsterne velkommen, og der blev budt på en forfriskning.

Selve indvielsen af Æbleparken blev foretaget af Kirsten Thøgersen, som er chef for DAB´s anlægsgruppe.


Skulpturen er udført af Gitte og Michael Røntved, to kunstnere fra Stenhuggeriet Øster Jølby på Mors.
Skulpturen er skænket af Fonden til bevarelse af bygninger og miljø i Rødby.

Bebyggelsen ”Æbleparken” ligger i en gammel æbleplantage. Derfor var det nærliggende, at den nye skulptur skulle have noget med æbler at gøre.
Skulpturen forestiller tre æbler i bronze, som står på tre granitpiller og et halvt æble, som ligger på soklen. Der er installeret lys på alle fire sider omkring soklen, så skulpturen kan være belyst om aftenen.

Afsløringen af den nye skulptur fandt sted tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 14. Den blev foretaget af formanden for ovennævnte fond, Benny Damgaard Nielsen sammen med formanden for boligselskabet, Helen Siegvardsen