Æblely badehotel


Æblely på Klintevej


Det gamle pernsionat Æblely


Badehotel Æbely, postkort


Hotelgæster på Æblely


Ejere og personale på Æblely, ca. 1930


Æblely som efterskole

Intro

Æblely startede som et lille stråtækt sommerpensionat, der snart blev til et større badehotel. Hotellet har bl.a. været ejet af Dansk Folkeferie, beslaglagt til tysk lazaret under besættelsen, og anvendt som kursuscenter af den danske fagbevægelse. I en periode har der også været efterskole.

''Familien Larsen'' Æblely begyndte som et pensionat i et lille stråtækt hus hos Jens og Inger Larsen og deres datter Marie. Det var især Marie Larsen, der stod for driften, og hun omtales ofte af gæsterne med stor taknemmelighed i Æblelys gæstebog. Pensionatet gik godt, og omkring 1902 blev det ombygget, så det efterhånden blev et decideret badehotel. Men gæstfriheden var den samme. Det var de velstillede, der havde mulighed for at tage på badeferie på landet, og i gæstebogen ses titler som ingeniør, dr.med. og kongelig balletdanser. Ofte blev gæsterne i adskillige uger eller hele sommeren. Marie Larsen døde allerede i 1915, kun 55 år gammel, og hotellet blev solgt til C. Plougmann.

''Familien Plougmann'' De nye ejere var Christen og Sine Plougmann, og deres voksne datter Rosa. I Plougmanns tid blev hotellet kaldt Strandhotellet Æblely. Der blev stadig bygget ud, og Æblely var et livligt sted. Gæsterne kunne bl.a. fornøje sig med udklædning og optræden, og på stranden neden for hotellet lå en gammel jolle, der ofte blev anvendt som fotokulisse. Plougmann fyldte 70 i 1935, og nogle år senere solgte han hotellet og flyttede med Sine ind hos datteren Rosa, der havde købt et hus få gader fra Æblely.

''Dansk Folkeferie - ferie til arbejderne'' Det oprindelige klientel på Æblely og byens andre badehoteller var det bedre borgerskab, især fra København, for det var de eneste, der havde mulighed for ferie. Men i 1938 blev den første ferielov vedtaget og gav alle arbejdere ret til 14 dages ferie. Dansk Folkeferie blev oprettet for at skaffe arbejderne gode steder at holde deres nyvundne ferie. De byggede feriebyer, men opkøbte også eksisterende strandhoteller, heriblandt Æblely. I gæstebøgerne er det nu nogle helt andre stillingsbetegnelser der optræder: Havnearbejder, syerske, maler osv. ''Besættelsen'' Under det meste af besættelsen fortsatte Æblely som hotel, men i efteråret 1944 beslaglagde tyskerne stedet for at bruge det til lazaret for sårede fra Østfronten. Efter befrielsen var der en tid indkvarteret politifolk, der skulle på skydekursus, og derpå lettiske flytgninge, men fra 1946 kunne Æblely vende tilbage til normal drift. ''Kursusvirksomhed'' Dansk Folkeferie begyndte at leje Æblely ud som kursuscenter, bl.a. til fagbevægelsen og til Ensomme Gamles Værn, der i 1970'erne gerne ville købe hotellet, men det blev ikke til noget. ''Konsortium'' I stedet blev Æblely i 1977 solgt til et konsortium bestående af 5 lokale borgere. De ville gøre Æblely til et badehotel igen, nu under navnet Strandhøj, men var kun aktive i få år.

''Efterskole'' Fra 1981 rummede bygningerne efterskolen Lille Faurby Efterskole. Den rykkede i 1990 videre til Roholte, nu under navnet Roholte Efterskole. ''Asylcenter og social institution'' Dansk Røde Kors har ad to omgange drevet asylcenter i Æblelys bygninger, først fra 1990 og frem til 1996, hvor Københavns Kommune rykkede ind med Projekt Menneske, der var et udslusningsprojekt for tidligere narkomaner. Projekt Menneske flyttede i 2000 videre til det gamle kystsanatorium Strandgården, og så drev Røde Kors igen asylcenter på det gamle Æblely i nogle år. ''Boliger'' I 2006 blev Æblely udstykket og solgt som ejerlejligheder.

''Publiceret''