Åved og Vestermølle Plantager

Intro

Åved og Vestermølle Plantager kaldes i daglig tale Sparekasseskoven.

Åved og Vestermølle Plantager blev for størstedelens vedkommende plantet af Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn, hvorfor de i daglig tale fik navnet Sparekasseskoven.

Sparekassens plantager har en udstrækning på 159 ha. ud af plantagernes samlede areal på 201 ha. Resten af plantagerne er privatejede. Sydligt i plantagerne og ned mod Brede å går Bredeådal-stien fra Løgumkloster og hele vejen til Bredebro.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2