Åstvej 1, Vandel - Store Virkelyst
Ingeborg og Alfred August Jensen

Intro

Matr.nr. 7b og 5 e Vandel. Man må formode, at gården oprindelig lå i Vandel by, men ved udskiftning er den så flyttet fra byen. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Ejere: 1850: Skøde fra Erik Nielsen til Jens Sørensen Almstok
1858: Hans Knudsen Høegh
1859: Skøde fra Peder Christiansen til ditto på matr.nr. 5c og 7b 1865: Tinglyses som adkomst for Hans Knudsen Høegh og hustru Krestine Nielsen
1865: Vielsesattest for ungkarl Marcus Gydesen til Hans Knudsen Høeghs enke som adkomst til gården 1868: Skøde fra Marcus Gydesen til Anders Pedersen
1870: Auktionsskøde til Kristian Jørgensen
1870: Mageskifteskøde fra Kristian Jørgensen til Jens Mikkelsen
1872: Mageskifteskøde fra Andreas Nielsen til do på matr.nr. 3e, 7c, 12b 1910: Chr. Gerhardt Jørgensen 1918: Jens Chr. Nielsen
1919: Johannes Nielsen og Johannes Elbæk
1921: Regnar Terkelsen
1923: Ole Nielsen Søndergård
1927: Møller Hans Larsen Brehms 1928: Niels Christian Johansen
1928: Thomas Lauridsen
1934: Alfred Jensen
1963: Laurids Sørensen
1973: Finn Skou Christensen

Finn Skou Christensen fortæller til Svend Aage Hansen:

Jorden til gården blev frasolgt dels til Gunnar Raun (Lille Virkelyst, Åstvej 2) og dels til Haakon Jøker, Randbøldal i Laurids Sørensens tid så der i dag kun hører 1,8 ha til gården.

Bygningerne er uforandrede med løbende vedligeholdelse, så de i dag fremstår i pæn stand.

Stuehuset har dog, efter Laurids Sørensen havde lavet lav rejsning med udhæng, igen i dag er ombygget til høj rejsning og udnyttet tagetage.

Finn Skou driver i dag gården som hobbylandbrug og har p.t. en besætning på ca. 20 fedekreaturer, Hereford. Ud over dette er der 3 heste på gården. Han har yderligere forpagtet naboens jord på Åstvej 1a (ca. 12 ha).