Åsen


Åsen i Fladså.


Åsen i Fladså.


Kig over Ådalen fra Åsen.


Mogenstrup Kro og kirke set fra sydøst. I baggrunden ses åsen.

Intro

Mogenstrup Ås er Sjællands største ås. Den blev dannet for godt 15.000 år siden ved istidens afslutning. Åsen slanger sig fra Mogenstrup til nord for Næstved og er på sit højeste punkt 53 meter høj. Åsen er fredet og åben for offentligheden.


Åsen blev dannet, da ismasserne i det sydøstlige Danmark begyndte at smelte under afslutningen af den sidste istid for godt 15.000 år siden.

Åsen består af grus og sand, som lå på bunden af den voldsomme smeltevandsflod, der løb mod nordvest under isen.

Da isen var helt forsvundet lå åsen tilbage som en afstøbning af den tidligere smeltevandskanal. På åsen kan man se, at det først var de tungeste sten, der blev aflejret. Ovenpå stenene blev gruset aflejret og til sidst det lette og fine sand.

Åsen har blandt andet fungeret som overdrev, hvor husdyr kunne græsse. Det har givet åsen en særlig vegetation, som det kræver en aktiv indsats at bevare. Åsen har også nogle steder været brugt til at anlægge haver og små landbrugsstykker. Det har blandt andet bevirket, at buske, planter og græsarter, der ikke naturligt hører til åsens vegetation, delvist overtog den unikke natur, som åsen rummer.

Med fredningen af åsen er der imidlertid fokus på den store naturlige værdi åsen har. Fredningen betyder blandt andet, at der ikke må graves i åsryggen, og at der altid skal være skov på åsen. Fredningen af åsen betyder også, at der ikke må graves efter grus, hvilket ellers blev gjort i udstrakt grad tidligere.