Åsbækbro Trinbræt

Intro

Aarhus-Hammel jernbanen var en privatbane, som blev bygget med statstilskud. Det var en bane som havde en stor rolle i infrastrukturen i Galten og Skovby frem til 1956. Bisserne, som var løsarbejdere, gennemgravede med håndkraft bakkerne i højlandet og anlagde dæmninger over de lave områder...

Aarhus-Hammel jernbanen var en privatbane, som blev bygget med statstilskud. Det var en bane som havde en stor rolle i infrastrukturen i Galten og Skovby frem til 1956. Bisserne, som var løsarbejdere, gennemgravede med håndkraft bakkerne i højlandet og anlagde dæmninger over de lave områder. For at undgå, at baneanlægget blev ødelagt af vandløb, lavede man også underføringer og viadukter. Ved Stovsto Bæk opførte man en viadukt af store granitsten, og de store fløjmure fra viadukten kan du stadig se i dag under den nye træbro.