Åsagergård


Åsagergård før udstykningen af området

Intro

Åsagergård, matr.nr. 12a i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og udflyttet i 1797 fra Karlslunde By. Gården er nedrevet.

Historie Åsagergård lå oprindeligt over for Degneboligen i Karlslunde Bys sydside og udflyttedes i 1797. Gårdens jorder udstykkedes i 1962-65 i parceller på Bastebjerg, Råbjerg, Firhøj, Hirseager, Græsager, Rugager og Åsager.

Fæstere/ejere 1. Mads Bentzon, f. 1715 udensogns, d. 1763, gm Karen Eriksdatter, f. 1721 udensogns, d 1803, 7 børn 2. Anders Madsen, f. 1746, d. 1823, gm Maren Andersdatter, f. 1761 udensogns, d. 1824, 8 børn 3. Mads Hansen, f. 1792, d. 1841, fg svsøn, i 1816 gm Anne Andersdatter, f. 1795, d. 1878, 9 børn 4. Peder Sørensen, f. 1833 i Kildebrønde, d. 1915, fg svsøn, i 1857 gm Kirsten Madsdatter, f. 1828, d. 1880 og gm Ellen Pedersdatter, f. 1851 i Karlstrup, d. 1920, flyttet til Karlstrup 5. Jens Pedersen, f. 1846 i Ølby, d. 1927 i Holbæk, gm Ane Larsdatter, f. 1856 i Ladager, d. 1928 i Vedbysønder, 2 børn 6. Carl Petersen 7. Johs. Larsen, møller i Greve 8. Søren Flesborg Sørensen fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn