Årslev


Bystævnet i Årslev. Billedet tilhører Erling Lykke


Landsbyen Årslev på Fyn. Friskolen. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Årslev på Fyn. Årslev Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.

Intro

Årslev er nævnt første gang 1383 i formen Arsløf. Forleddet er et oprindeligt toleddet mandsnavn Anu-harier. Efterleddet er ’-lev’ (lef), som formentlig betyder arvegods.