Århus Domkirke / Sankt Clemens


Århus Domkirke. Århus Domkirke er Danmarks længste kirke


Århus Domkirke front. Århus Domkirke er viet til de søfarendes helgen Sankt Clemens

Intro

Byggeriet af Århus Domkirke begyndte i slutningen af 1100-tallet. Teglstenskirken stod færdig omkring 1300 som en basilika i romansk stil. I anden halvdel af 1400-tallet blev det store luftige kor opført. Samtidig blev den gamle kirke forhøjet...

Byggeriet af Århus Domkirke begyndte i slutningen af 1100-tallet. Teglstenskirken stod færdig omkring 1300 som en basilika i romansk stil. I anden halvdel af 1400-tallet blev det store luftige kor opført. Samtidig blev den gamle kirke forhøjet. Domkirken er viet til de søfarendes helgen Sankt Clemens. Den er med sine 93 meter Danmarks længste kirke. Kirkens fornemste stykke inventar er den 12 meter høje altertavle. Den blev givet til domkirken af biskop Jens Iversen Lange i 1479. Tavlen blev lavet på maleren Bernt Notkes værksted i Lübeck. ''Økonomisk svindel?'' I august 1482 skrev byrådet i Århus til byrådet i Lübeck. I brevet blev det slået fast, at Bernt Notke havde fået den fulde betaling for tavlen. Notke havde selv ”takket biskoppen med både hånd og mund” for god betaling ”for alt han havde udført”. Notke havde endda underskrevet en kvittering til biskoppen for fuldstændig afregning. Et år senere sendte byrådet igen samme brev til Lübeck blot med den tilføjelse, at Notke oven i købet havde fået 20 gylden og en hest som drikkepenge. Forskerne er i tvivl om, hvorfor brevet blev sendt to gange. Nogle forskere peger på, at Notke simpelthen var en gemen svindler, der prøvede at få århusianerne til at betale dobbelt for altertavlen.