Ålykke i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 1. Matr 2o Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet som statshusmandsbrug 1938 ved udstykning af 30 tdr. l. af Ølufvad Kros jord i Lifstrup (det gamle Avlinggårds jord). Bygningerne blev opført 1938 - 39.

Grundlæggeren af ejendommen var Laurids Jensen Riber, en søn af Jens Riber fra Ølufvad Kro. Han fik 1938 udstykket 12 tdr. l. ager og 18 tdr. l. hede af faderens jord til et statshusmandsbrug. Bygningerne stod færdige året efter, samme år som Laurids Riber blev gift med Jenny Kirstine Poulsen, født i Næsbjerg sogn. Heden blev efterhånden opdyrket. Udover at drive landbrug kørte Laurids Riber lillebil i mange år.
Jenny døde 1985, og Laurids Riber i 1998.

Efter Laurids Ribers død solgte arvingerne ejendommen samme år til nuværende ejere Inge (født Jørgensen) og Flemming Nørgaard, der blev gift dette år. Inge er en datter af Andreas Jørgensen fra Tobiasminde.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991