Ålykke i Forum, Bryndum sogn


Ålykke i Forum før 1900. Laust Thuesen med familie. Fotograf ukendt.

Intro

Forum Hovedvej 131. Matr 12a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ejendom udgjorde sammen med matr 13 et bol med 4 skp hartkorn i 1664. 1688 vurderet til 7 skp 1 alb hartkorn. På et tidspunkt i før 1695 blev bolet delt i to ejendomme.

Ålykke og matr 13 fik hver 3 skp 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 var ejendommen vurderet til 4 skp 3 fdk 1¼ alb hartkorn. Før 1800-tallet lå ejendommen i Forum bymidte, men det vides ikke hvor – måske hvor matr 13 oprindeligt lå? Om ejerforhold og fæstere før 1800-tallet, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på ejendommen var Hans Svendsen, der var gift med Ingeborg Jepsdatter. De frikøbte ejendommen 1794. Han var hjuler (hjulmager). Det var sandsynligvis i hans tid, ejendommen blev udflyttet til sin nuværende placering. Ingeborg Jepsdatter døde 1820, og Hans Svendsen i 1823, hvorefter ejendommen blev overtaget af sønnen Jeppe Hansen, der samme år blev gift med Mette Kathrine (Trine) Sørensdatter, en datter af Søren Christensen fra matr. 15a. Hun var væverske. Deres søn Hans Søren Jepsen overtog ejendommen 1854; han var gift med Birgitte Jørgensen fra Aal Sogn. Hans Søren, som han blev kaldt, var krigsveteran fra 3-årskrigen. Få år efter overtagelsen (vistnok 1858) blev den første egentlige kørevej mellem Varde og Strandby (hovedvej 12) lavet. Forum Bro og vejen ved ejendommen havde allerede eksisteret i mange år, men der var ikke tale om nogen større vej. Den nye vej betød større færdsel af forskellige bønder fra egnen (Strandby, Jerne, Gjesing osv.), som skulle sælge korn og kreaturer på markedet eller til købmænd i Varde. Denne nye trafik fik Hans Søren til at åbne en uofficiel kro, som blev rigeligt besøgt af de forbipasserende bønder. Kroen blev kaldt ”Hopop” og fungerede kun i Hans Sørens tid. Krovirksomheden betød sandsynligvis, at Hans Søren blev mere velstående, og han kunne derfor udvide landbruget. Bygningerne blev udvidet, og den lille ejendom blev firlænget. I 1860 blev naboejendommen matr 13 med 13 tdr l lagt ind under Ålykke, og i 1871 blev hovedparcellen, knap 20 tdr. l., fra matr. 8a lagt ind under Ålykke. Hans Søren var dermed ikke længere husmand, men gårdmand. Hans kone døde 1881, og han selv i 1884. Efter hans død blev ejendommen solgt til Laust Thuesen fra Gjesing, der samme år blev gift med Karen Nielsen fra Jedsted. Karen Thuesen havde systue på ejendommen de første år, og der boede flere sypiger på stedet. Deres datter Ane Kirstine Thuesen blev 1912 gift med Theodor Christian Kristensen fra Skads, som overtog ejendommen året efter. Han moderniserede ejendommen og lod ny lade tilbygge. Han frasolgte de forskellige opdyrkede udmarker. Fra ca. 1934 blev ejendommen drevet af sønnen Hans Bodolf Kristensen, som overtog ejendommen på papiret 1948 – samme år som hans mor døde. Han var ugift og havde fra 1960 Metha Kristensen fra Ansager som husbestyrerinde. De flyttede til Varde 1989. I 1989 blev ejendommen overtaget af Johannes Madsen, der stammer fra Bække. Han lod det nuværende stuehus og udbygningerne opføre. Forum Hovedvej 149 blev opkøbt, og jorden derfra blev lagt ind under gården. Desuden blev matr 2a i Forumlund opkøbt. Jorden herfra blev også lagt ind under gården, og desuden blev ”Forum Træmel” oprettet der – denne fabrik er dog i dag udskilt som selvstændigt matrikelnummer. Johannes Madsen solgte ejendommen 2007. En stor del af jorden i både Forum og Forumlund blev da lagt ind under Forumlundvej 8. Ejendommen tilhører i dag Claus og Lone Jørgensen, som overtog gården 2007. De har hestestutteri på gården, ”Stutteri Karmdal”, og driver wellnes-center for heste og hunde. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016

Den uofficielle kro Hopop eksisterede ca. 1858 - 1884 og blev drevet af Hans Søren Jepsen. Se beskrivelsen af gården.