Ålum Kirke

Intro

Ved Ålum Kirke vest for Randers ligger fire runesten. Stenene stammer fra anden halvdel af 900-tallet eller starten af 1000-tallet. En af stenene var indmuret i hjørnet af Ålum kirkes våbenhus og en under soklen i kirkeskibet...

Ved Ålum Kirke vest for Randers ligger fire runesten. Stenene stammer fra anden halvdel af 900-tallet eller starten af 1000-tallet. En af stenene var indmuret i hjørnet af Ålum kirkes våbenhus og en under soklen i kirkeskibet. De to sidste sten blev fundet udenfor kirken, en ved foden af kirkebakken og en i kirkegårdsdiget. Stenene, der er indmuret i kirken, viser, at de engang så betydningsfulde sten ikke var vigtigere, end de også kunne bruges som byggesten. ''Vigots sten'' Indskrifterne i de to runesten, som blev fundet udenfor kirken, omtaler begge en mand ved navn Vigot. Den ene sten fortæller: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel". På den anden sten står, at: "Thyre, Vigots kone, lod rejse denne sten efter Thorbjørn, Sibbes søn, sin søstling, som hun holdt mere af end sin egen søn". Navnet Vigot er, i Danmark kun kendt fra de to runesten, så det er sandsynligvis den samme mand. Det bliver også understøttet af det faktum, at begge runesten er lavet i det samme værksted. Måske har Vigot og hans kone Thyre haft travlt med at gøre opmærksom på deres ret til at arve deres slægtninge.