Ålstrup herregård


Ålstrup set fra haven ca. 1880


Ålstrup set fra haven med en bro i forgrunden


Ålstrup herregård


Ålstrup herregård

Intro

Ålstrup er i dag en af Lollands mindre herregårde. Placeringen på et voldsted og bygningsspor i kælderen vidner dog om, at gården i fordums tid var betydningsfuld og sæde for stolte adelsfamilier. Fra 1661 og frem til 1928 var Ålstrup reduceret til en forpagtergård under grevskabet Christianssæde.

Ålstrup
Rødbyvej 45
4920 Søllested

Hovedbygning (ca. 1800)

Fredet i 1945

BBR-nummer: 360-3354-1


Ejerrække:

-1428-1439- Iven Fos (-) til Ålstrup
Ved arv til datter:
-ca. 1483 Karen Ivensdatter Fos (-tidligst 1483) til Ålstrup
Gift første gang med Herluf Jessen (-)
Gift anden gang med Laurids Jensen Vasspyd (-)
Ved arv til søn:
-1519- Mads Lavridsen Vasspyd (-før 1529) til Ålstrup
Gift med Helle Vestermand (-)
Ved arv til søn:
-1535 Lavrids Madsen Vasspyd (-1535) til Ålstrup og Rudbjerggård
Gift med Inger Falster (-efter 1551)
Ved arv til søn:
1535-ca. 1549 Mads Lavridsen Vasspyd (-ca. 1549) til Ålstrup Gift
Ved arv til søster:

ca. 1549-1585 Anna Lauridsdatter Vasspyd (-1585) til Ålstrup og Rudbjerggård
Gift med Erik Grubbe (-1573) til Gunderup
Ved arv til søn:
1585-1614 Peder Grubbe (-1614) til Ålstrup
Gift 1586 med Karen Rud (1560-1612)
Ved arv til søn:
1614-1622 Jesper Grubbe (1588-1622) til Ålstrup
Gift 1614 med Anne Wittorp (1588-ca. 1635)
Ved arv til enke:

1622-ca. 1635 enken Anne Wittorp (1588-ca. 1635) til Ålstrup Ved arv til søster:

ca. 1635-1653 Barbara Wittorp (1591-1653) til Engestofte og Ålstrup
Gift 1614 med Christian Friis (1581-1639) til Kragerup, Krabbesholm, Vaar, Bonderup, Lindholm
Ved arv til søn:
1653-1654 Gregers Friis (1624-1654) til Ålstrup
Gift 1653 med Lisbet Sofie Urne (-1693) til Fårevejle
Ved salg til:
-1661 Henrik Bielke (1615-1683) til Østraat, Elingaard, Næsbyholm, Bavelse, Edelsgave, Tersløsegård, Hanaskog og Ålstrup
Gift 1649 med Edel Ulfeld (1630-1676) til Næsbyholm og Edelgave
Ved salg til:
1661 Joachim von Gersdorff (1611-1661) til Smedstorp, Søbygård, Samsø, Tåstrup og Ålstrup
Gift 1641 med Øllegaard Huitfeldt (1622-1655) til Berritsgård og Tunbyholm
Ved arv til svigersønnerne:

1667-1669 Jens Rodsteen (1633-1707) til Rodsteenseje, Ålstrup og Tåstrup
Gift 1668 med Sophie Amalie von Gersdorff (1649-1706)
og Jørgen Bielke (1621-1697) til Birkende, Trudsholm, Gimsø, Bratberg, Ålstrup og Tåstrup
Gift 1661 med Magdalene Sybille von Gersdorff (1643-1685)
Ved salg til:

1669-1686 Poul von Klingenberg (1615-1690) til Lund, Bustrup, Dueholm, Hanerau, Tåstrup, Ålstrup, Højriis, Ørum og Wandsbeck
Gift 1654 med Elisabeth Berns (-1663)
Ved afståelse til:
1686-1700 Jens lensbaron Juel (1631-1700) til Valbygård (baroniet Juellinge fra 1672), Frøselvgård, Holmgård, Voergård, Ormholt, Ålstrup, Urup, Lindemarksgård og Tåstrup
Gift første gang 1660 med Vibeke Skeel (1633-1685) til Valbygård og Frøslevgård
Gift anden gang 1686 med Regitze Sophie Vind (1660-1692) til Urup, Ålstrup, Bustrup og Tåstrup Gift tredje gang 1694 med Dorothea Krag (1675-1754) til Juellund
Efter arvdeling skødet til anden hustrus fjerde søn:
1702-1708 Vilhelm Frederik baron Gyldencrone (1681-1708) til Tåstrup og Ålstrup
Gift med Anne Vind Banner (1684-1736)
Ved arv til enke:
1708-1728 Enken Anne Vind Banner (1684-1736) til Tåstrup og Ålstrup
Gift anden gang med Hans Rantzau (ca. 1685-1744) til Putlos og Seegalendorff
Ved salg til:

1728-1738 Christian Ditlev greve Reventlow (1671-1738) til grevskabet Reventlow, grevskabet Christianssæde, baroniet Brahetrolleborg, stamhuset Frisenvold, stamhuset Krenkerup og Tølløse
Gift 1700 med Benedicte Margrethe Borckdorff (1678-1739) til Krenkerup, Nørregård, Rosenlund, Bothkamp og Borghorst
Ved arv til søn:

1738-1775 Christian Detlev greve Reventlow (1710-75) til grevskabet Christianssæde, grevskabet Reventlow og baroniet Brahetrolleborg
Gift første gang 1737 med Johanne Sophie Frederikke rigsfriherreinde von Bothmer (1718-54)
Gift anden gang 1762 med Charlotte Amalie komtesse Holstein (1736-92)
Ved arv til søn:

1775-1827 Christian Ditlev Frederik greve Reventlow (1728-1827) til grevskabet Christianssæde og grevskabet Reventlow
Gift 1774 med Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz (1747-1822)
Ved arv til søn:

1827-1851 Christian Detlev greve Reventlow (1775-1851) til grevskabet Christianssæde, grevskabet og grevskabet Reventlow
Gift 1800 med Margrethe Benedicte von Qualen (1774-1813)
Ved arv til søn:

1851-1875 Ferdinand greve Reventlow (1803-75) til grevskabet Christianssæde, grevskabet Reventlow og baroniet Brahetrolleborg
Gift 1857 med Benedicte Christiane komtesse Reventlow (1834-93)
Ved arv til søn:

1875-1928 Christian Einar lensgreve Reventlow (1864-1929) til grevskabet Christianssæde, grevskabet Reventlow, baroniet Brahetrolleborg, Ballegård, Bøgskov og Pugerup
Gift første gang 1889 med Agnes Margrethe komtesse Moltke (1866-1941), skilt 1893
Gift anden gang 1909 med Lucie-Marie komtesse Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (1884-1984)
Ved salg til:

1928-1966 Svend Olsen (-) til Ålstrup
Ved arv til søn:
1966-Svend Erik Olsen (-) til Ålstrup


Ålstrup udspringer af en hovedgård i landsbyen Olstorp. Første kendte ejer af herregården er Iven Foss, der i 1438 skrev sig til Ålstrup. Erik Grubbe flyttede hertil i forbindelse med at hustruen Anne Vasspyd (-1585) arvede Ålstrup, et vidnesbyrd om, at gårdens bygninger på dette tidspunkt må have været betydningsfulde. Sønnen Peder Grubbe (-1614) arvede i 1585 Ålstrup, som han omkring 1605 lod nyopføre, da han havde ladet gården nedrive. Den nye flerfløjede hovedbygning i bindingsværk med kældre – hvoraf der endnu findes otte krydshvælv i den nuværende hovedbygning – blev rejst på et nyt dobbelt voldsted, hvoraf kun holmen med hovedbygningen endnu eksisterer.


Ålstrup blev i 1661 forenet med Tåstrup (Christianssæde), da Joachim Gersdorff (1611-1661) erhvervede gården. Frem til 1928 – da gården igen blev selvstændig – henlevede den en tilbagestående tilværelse som forpagtergård. Fra 1729 som en del af grevskabet Christiansborg – fra 1741 benævnt Christianssæde.


Omkring 1728 – det år Christian Ditlev greve Reventlow (1671-1738) overtog Ålstrup – blev hovedbygningen fra 1605 nedrevet, med undtagelse af dele af kælderen, og erstattet med den nuværende hovedbygning i bindingsværk i et stokværk beregnet til bolig for gårdens forpagter.

Adgangsvejen gik gennem den trefløjede avlsgård, tilnærmelsesvis symmetrisk placeret foran hovedbygningen.


1774 undergik Ålstrup en restaurering i forbindelse med, at Christian Ditlev Frederik greve Reventlow (1748-1827) og hustru tog bolig på gården frem til 1775. I den forbindelse fik hovedbygningen bl.a. en ny tresidet hovedtrappe, formentlig tegnet af greven selv, som senere er erstattet af den nuværende ligeløbende trappe med gelænder til hoveddøren.

Den nuværende pudsede facade daterer sig formentlig også til ombygningen i 1774.


I nyere tid er den gamle avlsgård nedrevet og to nye symmetriske avlslænger er opført. Ligeledes er vejen til gården flyttet, så ankomstvejen løber fra vest og nu flugter hovedbygningens facade.

Flere broer over voldgraven er ligeledes kommet til.