ÅhusetIntro

Lige efter Gl. Estrup Møllegård lå tidligere Gl. Estrup Kro og købmandshandel eller høkerforretning. Kroen her blev også kaldt "Åhuset" og fungerede som posthus hvor folk kunne hente post. Korrespondancen har nok været minimal. Den gamle landevej gik over træbroen som ses i højre side af fotoet.

Der har været 3 broer over åen – én beregnet for godset op til by og kirke – én beregnet for Liltved borgerne – og endelig den store bro ved Åhuset til transport og til opstemning af åen, så der kunne komme vand til vandmøllen. Ved sidstnævnte bro skulle der betales bropenge. Søren Preben Bornerup, ejer af Gl. Estrup Møllegard 1984-2007, har fortalt, at man under en restaurering af Åhuset fandt 8 fundamenter under Åhuset. I dag anvendes Åhuset til beboelse.