Åhavnen


Åhavnen, - med skib på bedding på værftet, 1910'erne.


Larsens skibsbyggeri, 1910'erne.


Larsens Skibsværft - ca. 1910-13.


Larsens Skibsværft - sidste kølhaling ca. 1919.


Den gamle gangbro over Åhavnen omkring 1905.


Den nuværende klapbro.

Intro

Her ved udmundingen af Køge Å var der i århundreder åbne strandenge. Kun fiskerne benyttede området til deres både, skure, garn og bødepladser.

Blandt de første virksomheder i Åhavnen var bådeværfterne. Forinden havde der været skibsbyggerier på Havnepladsen. I 1749 etablerede den københavnske skibsreder Carl Wilder et værft her. Godt 100 år senere i 1866 anlagde H. C. Weber igen et værft på Havnepladsen. Han blev efterfulgt af skibsbyggerne Jens Chr. Sørensen, Louis Flindt og Adolf Nielsen. Omkring 1. Verdenskrig flyttede bådebyggeriet ind i Åhavnen. Det ene værft blev drevet af L. Larsen og det andet af H.P. Jensen. Begge værfter har i mange år holdt liv i traditionen for at bygge skibe i Køge. Her var god plads, og der var nem adgang til egetræ fra bl.a. Valløs skove. Materialer som fyrretræ, jern, søm, beg og tjære måtte indføres. Entreprenørvirksomheden Nielsen & Storm havde i en årrække oplagsplads i Åhavnen. Også Køge Dame Roklub og flere maritime foreninger holdt til her. Mange ældre Køgensere husker, at der ved Klapbroen var en iskiosk og udlejning af robåde. Den østlige side af Åhavnen gennemgik omkring 2003 en omfattende forandring. Det skete efter kraftige protester fra et stort antal borgere og foreninger, der mente, at et værdifuldt maritimt kulturmiljø var truet.

Den første forbindelse over åen til Søndre Havn blev anlagt som en enkel, smal træbro, der var beregnet til fodgængere. Barnevogne og cykler kunne dog også passere. Broen gav adgang til Køge Søbadeanstalt, der i 1905 var anlagt ude ved søndre mole. Før den tid måtte køgenserne tage turen over havnebassinet med robåd eller over land via Strandvejen. I 1916 blev der anlagt kaj på havnens søndre side, og det skabte behov for en bedre forbindelse over havnen. Den nye bro var en tofløjet, håndbetjent klapbro af jern. Det satte for alvor skub i udflytningen af virksomheder til Søndre Havn. Den stadigt stigende trafik gjorde det atter nødvendigt med en ny bro. Den nuværende klapbro er bygget i 1962 efter hollandsk forbillede med ophængte kontravægte. Klapbroen er i dag et vartegn for Køge Havn.