Ågade

Intro

Navngivet den 5. oktober 1885. Blev midt i 1880erne anlagt langs vestsiden af Østerå. 19. august 1944 blev Fredensgade indlemmet i Ågade.

Ved Byrådsmødet den 5. oktober 1885 forelå en indstilling fra murermester C. Stenersen om, at '''”Den forbi hans nyopførte ejendom førende gade fra Danmarksgade, måtte erholde navnet Ågade”.''' Murermester Stenersen boede Ågade 2, som er gadens ældste og dengang eneste bebyggelse. Tre ejendomme på Ågades østside ved Danmarksgade hed tidligere Fredensgade. Ejendommene blev bygget 1892-93. Da Østerå blev overdækket, søgte beboerne i Ågade om at Fredensgade måtte blive ført igennem til Ågade, det skete omkring 1900. Den 19. august 1944 blev Fredensgade indlemmet i Ågade efter forhandlinger mellem kommunalbestyrelserne i Aalborg, Nørre Tranders og Hasseris om ændringer af gadenavne, således man kunne undgå navnesammenfald i de tre kommuner.

''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 190/75 266/27.12.1900 C-7-1944 ''Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949'' ''Værnfeldt, Kr.''