Ådum købmandsgård
Intro

I Ådum By ligger den nu nedlagte købmandsforretning, hvis velbevarende facade udgør et vigtigt islæt i byen.

Butikslængen udgør den ene side af den firlængede købmandsgård, der startede med en lille butik i enden af stuehuset, Omkring 1900 var handelen vokset så meget, at forretningen måtte udvides. Der blev bygget en vestfløj med manufaktur, kolonial, isenkram, korn- og foderstoffer og andre grovvarer. Man kunne købe stort set alt fra silketøj til tjære, dog ikke mejeriprodukter, kødvarer og brød. Folk, der kom langvejs fra, fik middagsmad, kaffe og kaffepunch. Også korn- og foderstofhandelen voksede. Bønderne begyndte at anvende kunstgødning samt foderkager til dyrene. Der kom også møllen til, selv om der i forvejen var mølle i Ådum. I 1903 oprettedes Ådum brugsforening, som blev en hård konkurrent, der dog lukkede i 1989. På lokalt initiativ blev der på brugsens grund bygget en købmandsbutik, hvortil købmanden fra den gamle købmandsgård flyttede op. Dermed sluttede den gamle købmandsgård i Ådum sin historie.

''Publiceret''