Ådalvej 7, Hvejsel, Marieshvile

Intro

Matr.nr.: 5b Ejerlav: Bjerlev By Sogn: Hvejsel, Herred: Nørvang Marieshvile ejedes en tid af sognefoged og rigsdagsmand Chr. Jensen, som døde 1864.

Chr. Jensens børn fik navnet Bjerregaard, som vistnok er et ældre navn til gården. Oprindelig Vestbierrehus!
Christen Jensen (14.06.1819-04.04.1864), søn af træskomand og husmand Jens Pedersen (f. 1779 i Sdr. Kollemorten) og Ane Kathrine Nielsdatter, Bjerlev. Chr. Jensen gik i Hvejsel skole. Herefter dyrkede han en husmandslod af faderens jord, til han i 1849 blev ejer af Bjerregaard, i samme sogn; hans 8 børn tog senere navn efter gården. Nu hedder gården Marieshvile, tinglyst 1869.

Chr. Jensens første hustru var Jacobine Hansdatter (f. 1823 i Ølholm). Med hende fik han flere børn, hvoraf eneste levende barn var Jacobine Christensen Bjerregaard (f. 1847). Jacobine Chr. B. blev gift med Didrich Rasmussen (f. 1840).

Christen Jensen (14.06.1819-04.04.1864) søn af træskomand og husmand Jens Pedersen (f. 1779 i Sdr. Kollemorten) og Ane Kathrine Nielsdatter, Bjerlev. Chr.J. gik i Hvejsel skole. Herefter dyrkede han en husmandslod af faderens jord, til han i 1849 blev ejer af Bjerregaard, nu Marieshvile, i samme sogn; hans 8 børn tog senere navn efter gården.
Chr. Jensens første hustru var Jacobine Hansdatter (f.1823 i Ølholm)og med hende fik han flere børn hvoraf eneste levende barn var Jacobine Christensen Bjerregaard (f. 1847). Jacobine Chr. B. blev gift med Didrich Rasmussen (f. 1840).

Chr. Jensens blev gift anden gang o. 1850 med Mariane (f. 1824)

Chr. J. var 1852-58 medlem af sogneforstanderskabet, heraf de tre år som formand og 1853-61 sognefoged og lægdsmand. I 1863 blev han tilbudt en plads i Vejle by og amts sparekasses direktion, hvilket han afslog. Ved folketingsvalget i 1861 stillede han op (for de konservative) i Give-kredsen mod Venstres folketingsmand gdr. N. H. Bank. Chr.Jensen opnåede dobbelt så mange stemmer som sin modstander. Chr. Jensen døde få måneder før det næste folketingsvalg i 1864.

Chr. Jensen var en af initiativtagerne til oprettelsen af Lånekassen for Vejle og opland.

Chr. Jensens søn var Christen Bjerregaard (stabssergent i Fredericia) og dennes søn Valdemar Bjerregaard blev i 1948 udnævnt til generalløjtnant.

Claus Clausen (ejer 1913-1947) var en vågen fortæller. Han kunne fortælle om Bjerregaard-familien: En gang i 20’erne kom staben (Christen Bjerregaard) på besøg (på Marieshvile). Han gik op i den øverste stue og stod i døren. Da sagde han: Da min moders kiste blev båret ud herfra i 1869, var en lykkelig barndom forbi!

Anders Albrechtsen blev omtalt som den onde stedfar, der efter Marianes død, satte alle Marianes velbegavede børn ud på fremmede gårde bl.a. Jens Andersens gård. En af pigerne Maren blev gift med Mathias Andersen fra Sigtenbjerggaard. De drev Kirkegaard til 1910.

Ejere/beboere:
o. 1844-1864 Chr. Jensen
1864-1870'erne Chr. Jensens enke Mariane og fra 1867 hendes nye mand Anders Albrechtsen (o. 1845).
1870’erne - Jens Larsen Schytz. Havde også matr.nr. 20 oprindelig Bjerlev Mølle. De to ejendomme blev sammenlagt.
? Niels Hansen
1913-1947 Claus Clausen
1947-? Marinus Dreschler, svigersøn til forrige ejer
?- Helge Dreschler, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1844 Chr. Jensens g.m. Sognefoged og rigsdagsmand. 1. ægteskab: Jacobine Hansdatter. Deres barn: Jacobine Christensen Bjerregaard (f. 1847). Chr. Jensens 2. ægteskab: g.o. 1850 Mariane (f. 1824). Deres barn: Christen Bjerregaard. (Stabssergent i Fredericia)

1867 Anders Albrechtsen (f. o. 1845) g.m. Mariane. Ders Barn: Maren (g.m. Mathias Andersen fra
Sigtenbjerggaard.)

1870 Jens Larsen Schytz (Møller)

? Niels Hansen fra Tinnet

1913 Claus Clausen fra Sandvad. G.m. Marie Hansen fra Sigtenbjerggaard. deres barn: Karen

1947 Marinus Dreschler g.m. Karen Clausen. deres barn: Helge

? Helge Dreschler

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949