Ådalvej 54, Hvejsel, Refsgård

Intro

Matr.nr. 28a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

Ejeren frem til 1832, Morten Christensen, var født i Bording sogn i Ringkøbing Amt og var gift med Dorthe Kirstine Laursdatter fra Ø. Snede sogn.
Christen Sørensen købte gården i 1832 for 1152 Rd. rede sølv. Christen Sørensens sønnesøn, Søren Christensen, Mindstruplund, har fået fortalt ”at gården var flyttet ud fra byen (Ildved) i 1787. Den bestod kun af eet hus med beboelse i den ene ende og en fælles stald for heste, køer og får i den anden ende. Der var kun en stue, som også tjente som soveværelse. I bryggerset var en åben skorsten.”
Axel Rude har i som bog "Fra Vejle by til kongesædet i Jelling " omtalt bonden Morten Bording som kom vandrende til Ildved da han "var sluppet fra "militsen" og permitteret fra Itzehoe i det holstenske for så at vandre gennem Sønderjylland til Hvejsel sogn, hvor han havde slægtninge i Ildved.... Meget tyder på at Morten Bording nød agtelse på egnen, i hvert fald ville skæbnen, han skulle komme til at stå i høj anseelse hos den mand i Hvejsel, det sikkert var sværest at gøre tilpas, sognepræsten ved Hvejsel kirke, Hr Peder Geltzer.."
Christen Sørensen fik bygget et nyt stuehus, som kostede 12 Rdl. i murerløn. Der er siden bygget tre fag til. Ellers stod huset i slutningen af 1940’erne som i midten af 1800 tallet med mure opbygget i halvanden lersten.

Ejere/beboere:
-1802-? Jens Christensen
?-1832 Morten Christensen Bording, (slægtning til forrige ejer)
1832- Christen Sørensen
? Søren Chr. Christensen søn af forrige ejer
?-1910 Chr. Christensen søn af forrige ejer
1910-1920 Forskellige ejere
1920 Chr. Christensen

Slægtsoplysninger:
? Jens Christensen

? Morten Christensen Bording (f. 1769 Fra Bording, Ringkøbing) g.m. Dorthe Kirstine
Laursdatter (Fra Ø. Snede). Deres børn: Kresten Mortensen Bording (1810)

1832 Christen Sørensen (Fra Sandvad (en bror Hans ("Bartel'sen") Sørensen) g.m. ?
Deres børn: Søren Chr. Christensen

? Søren Chr. Christensen (d. 1910 Døde dagen efter sin søn) g.m. ? Deres børn: Chr.
Christensen

? Chr. Christensen (d. 1910) g.m. ? (Enken giftede sig igen og flyttede)

1910

1920 Chr. Christensen Fra Tørring og barnebarn af Hans
("Bartel'sen") Sørensen, Sandvad

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; Axel Rude, Fra Vejle by til kongesædet i Jelling