Ådalvej 53, Hvejsel, Brøggersgård


Brøggergården, Ådalvej 53, ladebygningen mod vest fotograferet 2008. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Brøggergården, Ådalvej 53, Ildved, stuehuset fotograferet 2008. Lokalhistirisk Arkiv i Jelling.


Brøggergården - Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.


Viktor Hansen, siddende i midten, s.a. Jens Rasmus Hansen. Viktor var med det sidste hold soldater på De Vestindiske Øer før 1917. Han emigrerede, som to andre brødre, til Canada i 1925. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.


Marie Hansen, Ådalvej 53, o. 1940. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr.: 42 Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Navnet Brøggersgårds oprindelse kendes ikke. Det samme gælder Brøggersholm, Vongevej 70.

Ejeren fra 1858 Christen Pedersen Jonassen, bemærkede sig, fra sin tid i Langskov sogn, ved at være blandt dem der tog præmie for pløjning med svingplov ved dyrskuet i Ildved i 1846! Efter han bosatte sig i Hvejsel sogn blev han sogneforstander, og kom med i den første bestyrelse for Hvejsel Sparekasse. Desuden var han, som en af de første, formand for sygekassen. I 1858 blev efter brand opført en ny gård.

Ejere/beboere:
? Søren Tarpensen
1858-1895 Christen Pedersen Jonassen
1895-1936 Jens Rasmus Hansen Købte i 1899 Ådalvej 51 (Berg)
1936-1960 Aksel Hansen søn af forrige ejer
1960-1973 ?
1973-1992 ?
1992 Svend Foos Andersen

Slægtsoplysninger:
? Søren Tarpensen

1858 Christen Pedersen Jonassen (Fra Langskov sogn, hans familie måske oprindelig fra
Sverige) g.m. ? Deres børn: Marie (Kjeldsen e. Villumsen. Plejedatter)

1895 Jens Rasmus Hansen (s.a. Hans Laursen/Lauritsen) i 1885 g.m. Marie (d./plejedatter a.
forrige ejer). Deres børn: Hans Christian Hansen (1886 i Sandvad); Harald Hansen
(1887); Viktor Hansen (1889 Rejste til Canada i 1925); Lauritsine Alvilda Hansen (1892.
Blev gift Poulsen); Aksel Hansen (1894. Overtog gården); Margrethe Hansen (1896.
Blev gift Lundquist); William Hansen (1899. Rejste til Canada 1925); Otto Hansen
(1901. Købte Birthesminde, Hygum i 1945); Alfred Hansen (1903. Rejste til Canada
1925)

1936 Aksel Hansen

1960 ?

1973 ?

1992 Svend Foos Andersen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949