Ådalvej 41, Hvejsel, Husballehus


Husballehus, Ådalvej 41. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr. 4b Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Ejendommen bestod oprindeligt af 10 tdl, som Anders Christensen stykkede fra, da datteren Grete i 1846 blev gift med Anders Nielsen.

Om Grete fortælles: ”Hun var livlig og hun var meget smuk og smækker, fin i Tøjet som Stuepige på Hvolgaard hos Jessien. På Baller sværmede de unge Kavalerer om hende. I deres hvide Skjorteærmer gjorde de Kur til hende og det var ikke fri for, at de en enkelt Gang reves om hende. Den sejrende, som bragte den smukke i Havn, var Anders Gartner, Hvolgaard. De fik nogle Tønder Land fra hendes Fødegaard.”

Jorden de fik, var noget af det bedste i sognet, et ”smørhul” er det blevet kaldt. Her drev han lidt gartneri ved siden af landbruget. Anders Nielsen, som han hed, var fra Skaade ved Århus. Han var jernflittig og ville, der skulle bestilles noget. ”How’n o di Mad og Yw o Daren” var en formaning, han tit brugte over for sine børn. Kunne han ikke selv udnytte tiden til andet, havde han gerne et strikketøj ved hånden og selv når han deltog i et spil kort, brugte han hvert ledigt øjeblik til at ”liste ved” et par masker på det. Han var en kraftkarl og kunne endnu som ældre med sine tænder knude selv svære dyreknogler for at spise marven.

Anders Nielsen skiftede med de af børnene, der rejste til Amerika og solgte da 4 tdrl. fra til ”Lille Kirsten” for ikke at få prioritet på ejendommen.

Ejere/beboere:
1846-1899 Anders Nielsen (Fra Skåde, ved Århus)
1899-1918 Jens Søballe, svigersøn til forrige ejer (Fra Salten, Them sogn)
1918-1926 Sofus Andersen, svigersøn til forrige ejer (fra Husby)
1926- Frederik Jakobsen

Slægtsoplysninger:
1846 Anders Nielsen g.m. Grete (d.a. Anders Christensen, Vongevej 68). Deres børn:
Kirsten;

1899 Jens Søballe (Havde lært træskomageri) g.m. Kirsten. Deres børn: en datter

1918 Sofus Andersen g.m. ?

1926 Frederik Jakobsen (Fra Tørring)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949