Ådalvej 26, Hvejsel Anesminde

Intro

Matr.nr. 12 Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Tidligere hed gården Havgård

Povl Chr. Nielsen oprettede o. 1850 en frimenighed i Hvejsel. Det medførte uoverensstemmelser med såvel de kirkelige som de verdslige myndigheder. Han ønskede ikke at betale skat fordi han derved støttede folkekirken. I 1868 besluttede han, sammen med sin søn Christian Povl, og deres familier at udvandre til Amerika. 13. maj samme år rejser familierne fra Vejle. I et brev fra december 1868 fortæller Christian Povl i et langt brev om rejsen og den første tid i Amerika.

Ejere/beboere:
? Anders Christensen (Hk2-4-2-1/4)
1831- Povl Chr. Nielsen (1833 tilkøbes matr.nr. 11 L af Ole Jensen, Ballegård)
-1867 Christian Povl Christiansen, søn af forrige ejer
1867-1899 Johannes Pedersen
1899 Jørgen Jørgensen

Slægtsoplysninger:
? Anders Christensen

1831 Povl Chr. Nielsen (s.a. Niels Olesen, Elmgård, Bjerlev)

? Christian Povl Christiansen (Udvandrede til Amerika)

1867 Johannes Pedersen (Fra Sønderjylland d. 1933)

1899 Jørgen Jørgensen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949, Lokalhistorisk Arkiv i Jelling, A620