Ådalvej 13, Hvejsel


Ådalvej 13 med æresport om indgangsdøren. ©Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Ådalvej 13 med hestekøretøj foran. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr.: 1 C Ejerlav: Bjerlev By Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Huset er bygget i 1927 af Mads Peter og Mine Karlskov. Byggeriet blev forestået af murermester "Jørn Murer".

Mads Peter Karlskov var til 1902 forkarl på Stougård ved Tørring. I 1902 giftede han sig med Rasmine Rasmussen (tjenestepige hos Maren og Mathias Bjerregaard) kaldet Mine. De overtog i 1902 en ejendom på Hvejsel Mark. De solgte ejendommen i 1926, hvorefter de byggede Ådalvej 13. Byggeriet blev forestået af murermester Jørn Murer. Mads Peter Karlskov overtog herefter pasningen af Hvejsel kirkegård efter Mathias Andersen Bjerregaard.
(Ras)Mine Karlskov er barnebarn af Christen Jensen, Ådalvej 7.

Mads Peter og Mine fik flere børn. En af dem Marie Jacobine Karlskov (f. 1903), blev gift med gdr. Valdemar Mortensen (f. 1902), Rask Mølle, Deres søn Niels Mortensen (f. 1936) overtog senere Mindstruplund, Mindstrupvej 9.

(Ras)Mine Karlskov gjorde sig nogle tanker angående det nye alderdomshjem i Sandvad, som blev indviet 14. juli 1964. På jysk har hun skrevet følgende:

Æ’et da æ å fo gal mæ de sownro! No hå de diskuteret from å te’baag i så manne o’er uden det er bløwn te nøj. Føst ku de få statslån, men så ku de æ blyw jens om, hvorvidt de sku leg’ i Hvejsel, Sandvad heller Ildved. Der wa degång fliest fræ Ildved, men de æ jo da æ for æ sownro’ te æ hjem ska byg’s jen.

Så bløw de ve å trækkes om de in’te de wa for silde å fo æ statlån. No fik vi en ny sownro’, og de bløw så fornærmett, fordi te folk i æ sown send’ en list rundt om æ alderdomshjem, så de hiel næjt å behandl’ æ sag. Men hvaffor ska æ folk i æ sown æt ha nøj å sæj, det æ da osse forkiert tøs en anden jen.

No æ vi ligs vidt fo da de endelig bløw jens om å bø’g i Sandvad og håd kjøvt æ grund så wa’et te de så’j, at de wa bløwn forbudt fræ Kjøwenhavn å byg’. Men trowe’ no te de æ forde æ sownro æt ku fo sæ snøvlet fær’e.

Æ Sparwath såj herin’ den anden daw, te wi håj jo en hjem, men hwa ku de hjelp, nær de gammel æt ku blyw plejet.

De gammel leg å dø, uden de’ blywer siet te dem. Wi ka da bare sie med Marie Roed. Hun lå om mu’enen å wa dø, siel om de vist’ om avtenen te hun wa syg.

Næ, der ski’e s’mænd æt nøj hier i Hvejsel, fø der æ nown, dæ sæjer spartow te æ sownro.

Ejere/beboere:
1927-1959 Mads Peter og (Ras)Mine Karlskov
1959-? Ernst Pedersen
? Ove Hansen Sigtenbjerggaard

Slægtsoplysninger:
1927 Mads Peter Karlskov f. 1875 s.a. Hans Jensen, Kollemorten, og Sidsel Marie (d.a. smed Mads Johansen Nr. Snede). G.m. Rasmine Rasmussen (barnebarn af Christen Jensen, Ådalvej 7). Deres barn: Marie Jacobine Karlskov (f. 1903) (g.m. Valdemar Mortensen, Rask Mølle. Deres søn Niels Mortensen (f. 1936) overtog senere Mindstruplund, Mindstrupvej 9)

1959 Ernst Pedersen fra Hvejsel Østergård

? Ove Hansen Sigtenbjerggaard fra Sigtenbjerggaard

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949