ÅDUM KIRKE
Intro

Kirken er yderst usædvanlig, idet der udenfor kirkens skib står en smuk runesten, der sammen med en anden, nu forsvundet runesten blev fundet i kirkegårdsdiget.

. Stenen, der er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, bærer følgende indskrift: “Thorulf satte stenen efter Toke Tokessøn, den ypperste (?), Gud hjælpe hans sjæl.” Ved korgavlen ligger en noget forvitret ligsten over kirkens værge i årene 1595-1625, Lars Nielsen, der boede på den nu forsvundne herregård Bindesbøl, der lå nogle hundrede meter nordøst for kirken. På kirken er der en grav for 4 Royal Air Force-flyvere, der under 2. Verdenskrig styrtede ned på en mark ved Lille Mølle. Kirken er oprindeligt bygget i romansk stil. De ældste dele, koret og skibet, er bygget af granit-kvadre. Senere kom tårnet i sengotisk stil til. Det er gjort noget lavere i 1806. Våbenhuset ud for syddøren er opført af kvadersten, rå kamp og munkesten i sengotisk stil. På gavlen ses 4 savskifter. Begge de oprindelige retkantede døre er bevaret og i brug. På kirkens nordside er der bevaret 3 oprindelige romanske vinduer, et i koret og to i skibet. Årstallene på murene fortæller om restaureringer. Kirken har bjælkeloft, og den oprindelige korbue er bevaret. Døbefonten er en typisk vestjysk granitfont i romansk stil med et fad fra 1830’erne. Over den hænger en fontehimmel i renæssance-stil. I 1939 føjede man et par nyskårne englehoveder til. Klokken er fra 1300-tallet. Det murede alterbord er dækket af et renæssancepanel, og altertavlen er ligeledes fra begyndelsen af 1600-tallet. På en tidligere mindeplade stod der, at Lars Nielsen, kirkens værge, har skænket altertavle og prædikestol. Træværket i kirken er blevet kraftigt restaureret. Malerierne i altertavlen er nyere. I midterpartiet er der et billede af Nadveren, i siderne af Troen og Håbet, og foroven er det Korsfæstelsen, der afbildes. Et par småfigurer fra 1700-tallet opbevares på Skjern-Egvad Museum. Prædikestolen er også i renæssancestil med bibelske relieffer og himlen har engle med lidesesredskaber på hjørnerne. Stoleværket er i typisk vestjysk ungrenæssancestil fra slutningen af 1500-tallet med fantasiblomster, rudefyldninger, små spir og relieffer af personer i tidens påklædning.

Diese Kirche ist aussergewöhnlich, denn vor dem Kirchenschiff steht ein schöner Runenstein. Der Stein hat eine Inschrift, die aus der späten Wikingerzeit oder dem frühen Mittelalter stammt. Die Kirche ist ursprünglich in Romanik gebaut. Der Chor und das Schiff, die ältesten Teile, sind aus Granitquader gebaut. Später wurde die Vorhalle und der Turm gegen West in spätgotischem Still aus Quadersteinen, Feldsteinen und grossen Backsteinen zugebaut. Die Balkendecke der Kirche und das ursprüngliche Chorgewölbe sind bewahrt worden. Der Taufstein ist ein typisch westjütländisches Granitbecken, im romanischem Stil. Der gemauerte Altartisch ist von einer Renaissancepanele abgedeckt und das Altarbild ist ebenfalls in Renaissance. Die Kanzel ist in Renaissance mit biblischen Reliefs und der Himmel hat Engel mit Leidensgeräten an den Ecken des Kanzelhimmels.

Outside the nave of the church there is a beautiful runic stone with inscriptions from the late viking age or the early Middle Ages. Originally the church was built in Romanesque style. The choir and nave are built of granite. The porch and the tower are built in late Gothic of ashlar, granite boulders and medieval large bricks. The church has a beamed ceiling and the original chancel arch is preserved. The font is a typical West Jutland granite font in Romanesque style. Above the font there is a canopy in Renaissance from the beginning of the 16th century. The pulpit is also from Renaissance period with reliefs from the Bible. In the church yard are a grave for 4 Royal Air Force-pilots, who crashed on a field near Lille Mølle during the 2nd world war.

''Publiceret''