"Methea Veises hus"


Methes Veises hus
Intro

Dette charmerende klithus på Holmsland Klit har været i brug siden 1857 og har en spændende historie. Ligger i læ af klitter mod vest og med frit udsyn over Ringkøbing Fjord.

Det ældste skøde over matriklen er tinglæst 5. juli ''1797'', hvor Simon Pedersen ved en offentlig auktion afstod parcel nr. 3 i Nr. Lyngvig til gaardmand og smed Søren A. Borgen fra Gammelsogn. Hartkorn 2 skæppe, 1/6 alb. Pris 131 Rdl. med anpart konge- og kirketiende. Herefter i ''1808'' arvefæstekontrakt mellem fæster Hans Nielsen (26 år) og ejere Søren Borgen, Hans P. Borgen og Iver Pedersen, sidstnævnte ejer parcellerne 4 og 5. Disse 3 parceller sammen udgør sammenlagt stykket fra ''hav til fjord''. Pris for arvefæstet 88 Rd. (Rigsdaler). + de pligter og byrder, der påhvilede, herunder landgilde. (landgilde er jordleje til jordejeren, enten i naturalier eller penge). Hans Nielsen, er fra Lyngvig, tidl. matros og farer til søs. Fremover er han gårdmand og agerbruger. ''1842'' overtager Jesper Clausen (37 år) arvefæstebrevet i stedet for den nu umyndiggjorte svigerfar Hans Nielsen. Pris for overtagelse er 40 Rd. til afhænderen (svigerfaderen) + aftægt. + pligter, byrder og landgilde. Købmand og tobaksfabrikant Christian Husted i Ringkøbing får 3. prioritets pant i ejendommen i 1845 for 80 Rd. (Bemærkning: hvis aftægtsfolkene afgår rykkes pantet op.) At der har været et hus tidligt viser folketællingen 1834 og 1840, med h.h.v. 5-6 personer. Ernærer sig både ved gården og fiskeri. '' 1860'' hedder den nye arvefæster Niels Chr. Bollerup Pedersen (26 år). Parcellerne har fået matr. nr. 195d og går fra hav til fjord. Prisen for arvefæstet er 500Rd. til afhænderen. Grunden til den høje pris må være, at der er et forholdsvis nyt hus,( iflg. BBR bygget i 1857) Gode Holmbønder yder ham lån til hovedparten af de 500Rd., mod at få pant i 195d. ''1863'' køber Niels Chr. Bollerup hele ejendommen til selveje. De egentlige ejere er Christen Iversen og Iver Nielsen Provstgaard. Søren Borgen døde i 1837, (testamente af 1859). Afståelsessum til sælger er 100 Rd. Efter købers forlangende bliver indføjet at grunden har været bebygget i mange år. Påpeger i det følgende skøde, at det er ham, der har bygget huset. Ernærer sig også af fiskeri. ''1866'' sælger Niels Chr. Bollerup ejendommen til Anders Christensen (26 år) og hustru Bodil Kathrine Pedersdatter. Salgsprisen er 600 Rd. . Den 31. juli 1880 druknede Anders Christensen (55 år) og en nabo på Ringkøbing Fjord. Enken og 6 af deres 7 børn blev boende. '' 1888'' overtager en svigersøn, smed Iver Nielsen Iversen (27 år) ejendommen. Købspris 1600 kr. der lige dækker pantegæld og løs gæld. Dertil aftægtskontrakt til svigermor, der kapitaliseret er 200 kr. Smeden og konen fik 11 børn. At der altid boet mange bevidner folketællingerne: 1901: 11 pers., 1906: 12 pers. 1911: 10 pers. 1916: 8 pers. ''1917'' solgte smeden huset til Jørgen Veise, (født Andersen, 1882 i Søndervig) og Methea Veise (født Pedersen, 1894 i Klegod). De fik 4 børn: Andreas, Poul, Inger og Kirsten. I den nordlige ende, med de små vinduer, ca. 1/3 del af huset, var der stald og lade. Resten af huset ca. 66 m2 blev brugt til beboelse. Opdelt i 7 rum. I den del af huset, der blev brugt til beboelse (66 m2) boede Methea og Jørgen Veise i halvdelen, den midterste del. De indrettede køkken i bryggerset, havde en lille stue og et lille værelse. I resten, den sydlige ende, boede en lejefamilie med børn. Den udlejede del bestod af et lille værelse, stue og køkken. Stalden fungerede som lokum indtil omkring 30erne. Da indrettede Veise lokum og brændselsrum under en havbåd, der var vendt på hovedet og sat på stolper. I den udlejede del, blev der i 1922 født tvillinger. Den del af huset var udlejet indtil slusebyggeriet i Hvide Sande stod færdigt (1931). I de år dette stod på, var det ofte familier hvis familiefar arbejdede ved slusebyggeri, der boede til leje. Begge stuer blev opvarmet med kakkelovne, og der var komfur i køknet. Det var alt til opvarmning. Rummene var jo små og lavt til loftet. Der var håndvandpumpe i gården. I stalden var der om vinteren altid 2 køer og til tider en kalv. I sommerhalvåret kom dyrene på græs ved fjorden. På det agerjord, der lå øst for til huset og helt ned til rørskæret ved fjorden, samt på en mark, der var pløjet op på heden, dyrkede de korn, kartofler og hvad der skulle til for at være selvforsynende. Huset kaldtes i daglig tale Methea Veise`s hus ''1984'' overgik " Methes Veises hus" til de nuværende ejere. Noter: Klittens historie side 108, Kirkebøger, Folketællinger, samtale i 1996 med Chr. Tarbensen, lokalhistorisk arkiv for Holmsland kommune og Inger (Veise) Dalgaard, samt i 2010 med Ingers datter Lis Veise Johansen. Realregister, skøde/panteprotokol.

Beliggende ca. 4 km. nord for Hvide Sande på den vestlige side af landevejen. Matriklens størrelse er 14.940 m2