"Hegnet" og vejnavne i Bjerregård

Intro

af Gurli Jensen Når man kører ud på Holmsland Klit fra Nymindegab, støder man ret hurtigt på et skilt med stednavnet “Hegnet”. Dette lidt særegne navn har tilknytning til strandfogedgården Gl. Bjerregård.

"Hegnet" - dette lidt særegne navn har tilknytning til strandfogedgården Gl. Bjerregård. Det var oprindeligt et hegn, som blev benyttet til indhegning af et stort område mellem Nymindegab og Gl. Bjerregård. Området blev benyttet til får. Den 26.5.1887 strandede fiskesmakken “Beauty” fra Hull syd for Gl. Bjerregård. Årsagen til strandingen var uagtsomhed ved fiskeri tæt under land. Strandfoged Dahl fra Gl. Bjerregård købte sammen med købmanden og kromanden i Nymindegab skibet, da det blev slået til vrag. Dahl brugte sin part af vraget til at rejse et hegn tværs over hele tangen fra fjord til hav. Gl. Bjerregård fik dermed et enestående fårehegn, inden for hvilken hundredvis af får kunne gå løse og passe sig selv. Stednavnet “Hegnet” er bevaret, og enkelte pæle fra fiskesmakken “Beauty” kan endnu findes, men i dag er området fortrinsvis kendt som et sommerhusområde.

Når man kører rundt i sommerhusområderne i Bjerregård, støder man på vejnavne, hvis oprindelse man måske kan undre sig over. Men der er en god forklaring på dem ! En stor del af vejnavnene i Bjerregård-området har sin oprindelse i skibe, der er strandet i området eller fra personer, som har tilknytning til området. ''P. Chr. Dahlsvej:'' Vejen er opkaldt efter strandfoged Peder Chr. Dahl fra strandfogedgården Gl. Bjerregård. ''Beautyvej:'' “Beauty” var en engelsk fiskesmakke, der strandede den 26.5.1887 ved Gl. Bjerregård. ''Arvidvej:'' Briggen “Arvid” af Kalmar forliste under meget dramatiske omstændigheder i en storm den 22.9.1897. Af besætningen på 7 mand druknede de 5, mens de lykkedes de 2 at svømme i land ved Bjerregård. ''Henriettevej:'' “Henriette Christine” af Ringkøbing strandede hele to gange på Klitten. Første gang i 1862 og igen i 1868. ''Auroravej:'' Skonnerten “Aurora” forliste ved Horns Rev i 1896. Alle besætningsmedlemmer blev reddet med redningsbåden fra Oksby. ''Rebekkavej:'' Rebekka var plejedatter af assessor H.P. Ammidsbøll, som ejede Søgård Hovedgård og dermed hele Klitten. Som ganske ung forelskede Rebekka sig i den unge toldbetjent Iver A. Heide fra Haurvig. De blev gift og flyttede ind på den nyopførte gård, Gl. Bjerregård, i 1816.