"Fodsporet" Mergelgrav


Mergelgrav gemt bag buske og træer.

Intro

Mergelgrave kan ses på marker. Mergelgravene er et menneskeligt aftryk i naturen, der trækker kulturhistoriske spor tilbage til landbruget, hvor mergel blev brugt til at forbedre udbyttet af afgrøderne.


I 1892 blev der anlagt en 40 km lang banestrækning mellem Næstved og Slagelse. I 1971 lukkede banen for personkørsel, og i 1980erne sluttede godstransporten på strækningen.

I dag er der anlagt en sti kaldet ”Fodsporet” på den tidligere banestrækning. "Fodsporet" er godt 40 kilometer lang og asfalteret, så det fx er muligt at bevæge sig på "Fodsporet" i kørestol, på cykel eller med barnevognen.

Langs ”Fodsporet” kan man opleve forskellige kulturspor som fx stationsbygninger, ledvogterhuse, markskel og naturremiser.

Bemærk at det ikke er tilladt at køre i bil på strækningen.Mergel består af sand, kalk og ler, der blev dannet og blandet under den sidste istid for ca. 10.000 år siden. Mergel blev anvendt til jordforbedring særligt i 1800- tallet. I merglen findes kalk, som ved tilførsel gør planter bedre i stand til at optage de næringsstoffer, som naturligt findes i jorden.

Når jorden bliver merglet stiger udbyttet af afgrøden- men kun på kort sigt. De næringsstoffer der findes i jorden bliver opbrugt, og dermed forsvinder udbyttet ved merglingen også, hvor jorden bliver udpint. Talemåden ”Mergel giver en rig far, men en fattig søn” Illustrerer merglens kortsigtede gevinster.

En måde at optimere merglingens virkning på er at tilføre gødning fra husdyr. Den metode vandt frem i stor stil i 1800-tallet, hvilket hjalp kraftigt på landbrugets udbytte af jordens ressourcer.Merglen blev gravet ud ved håndkraft, og det var et slidsomt arbejde. Merglen blev brudt i mergelgrave, hvor der ofte var risiko for, at siderne i mergelgraven kunne skride sammen. Fra mergelgraven blev merglen kørt ud på markerne i små to - hjulede mergelvogne.
I dag bruges mergelgravene ikke mere til at grave mergel. I landbruget benytter man sig i stedet af jordbrugskalk, som spredes ud på markerne.

Mange af mergelgravene rundt omkring ligger skjult bag træer og buske, og nogle steder er de fyldt op med sten.