"Fabriken Guldborg"


”Fabriken Guldborg” i ca. 1910. Billedet er taget fra indgangen i Jernbanegade.


Støbehallen på Guldborg er her klar til dagens produktion.


Modelsnedkeriet i ca. 1920. Dengang landsdelens største og mest moderne værksted.


Modelsnedkeriet på Guldborg lavede også osteforme til mejeriernes fællesindkøb.


”Fabriken Guldborgs” stand på Amtsudstillingen i 1933.


Den 26. august 1977: Tre medarbejdere i døråbningen på fabrikkens sidste dag. Over dem hænger der, meget symbolsk, en begravelseskrans.


"Støberiet" anno 2018; et moderne byggeri der nu indeholder butikker og en restaurant.

Intro

"Fabriken Guldborg" åbnede i 1874. Det skal her bemærkes, at det i dengang var helt normalt at stave "fabrikken" med kun et "k". Guldborg var ikke det første jernstøberi i Nykøbing, men virksomheden skulle dog blive det største støberi i byen.

Etableringen af en jernbanestrækning fra Orehoved til Nykøbing F. i 1872 skabte fremgang for virksomhederne i Nykøbing F. Det betød at Jernbanegade fra Skolegade og ned til jernbanestationen blev udstykket i 1874 og gav dermed plads til en udvidelse af byen. Grunden omfattede det meste af karreen Jernbanegade-Skolegade-Søndergade-Tværgade, en del af denne grund blev samme år erhvervet af virksomheden Hansen og Krebs med henblik på anlæggelse et jernstøberi. Jernstøberiet fik navnet '''Fabriken Guldborg''' og koncentrerede sig i første omgang om jernstøberi som senere udvidede produktionen til også at omfatte maskinfabrikation.

'''Fabriken Guldborg''' var ikke det første jernstøberi i Nykøbing, men virksomheden skulle blive den største i byen. Den første jernstøber i Nykøbing var Jens Bech Bruun, der i 1843 etablerede støberiet '''Bruunshaab''' i Slotsgade. Han kom fra Bandholm, hvor han i 1841-42 havde drevet Lolland-Falsters første jernstøberi. I 1856 startede jernstøber og maskinbygger Peter Hansen maskinforretning i Slotsgade og allerede året efter flyttede han til Torvet, hvor han tilføjede et jernstøberi til sin virksomhed. I 1874 gik Peter Hansen i kompagniskab med Henrik Johannes Krebs og i fællesskab åbnede de støberiet '''Guldborg'''.

Støberiet havde svært ved at klare sig i konkurrencen og gik i 1879 på tvangsauktion, hvorefter det blev overtaget af de lokale rigmænd tobaksfabrikanterne Baagø og Nobel samt storkøbmand og konsul E. From, der valgte at drive virksomheden videre under samme navn. Støberierne '''Bruunshaab''' og '''Guldborg''' fusionerede i 1898, og herefter blev opgaver og arbejdsgange fordelt på de to filialer med brødrene Ernst og Carl Bruun som ledere. I 1918 blev '''Guldborg''' opkøbt af A/S Holeby Diesel. Overtagelsen medførte ,at '''Guldborg '''blev udbygget med et topmoderne modelsnedkerværksted, som blev et af de mest avancerede i landet. Københavnervirksomheden Burmeister & Wain med maskinfabrik og værft overtog i 1929 aktiemajoriteten i Holeby Diesel og valgte at beholde den allerede eksisterende virksomhedsstruktur. Direktøren for '''Guldborg''' havde kontor i Holeby og det medførte muligvis, at der blev fokuseret mindre på modernisering og udbygning af fabrikken i Nykøbing F. Først i 1957 blev en større udvidelse af støberiet areal gennemført og i 1972-73 blev der, efter krav fra Arbejdstilsynet, tilført et nyt luft- og varmeanlæg samt et nyt sandanlæg. Disse tiltag medførte at fabrikken nu blev opdateret og konkurrencedygtig. I 1961 blev der købt en grund udenfor byen med henblik på at flytte støberiet ud af byen. Denne plan blev dog aldrig gennemført.

Processen i støberiet begyndte i modelsnedkeriet, hvor modellerne til støbningen fremstilledes i træ. Modellerne udformedes nøjagtigt som de færdige emner i støbejern, men i støberier må der tages hensyn til at jern krymper i støbeprocessen og træmodellerne skal derfor tilpasses derefter, så det færdige produkt passer i størrelsen. Træmodellerne blev bygget op som form og kerne, hvor formen udgjorde den ydre del og kernen eventuelle hulrum. Støbeformen blev lavet i en kasse hvori træmodellen blev lagt og derefter blev kassen fyldt op med støbesand, der blev stampet om træemnet. Til sidst blev modellen taget op og det efterladte aftryk i sandet udgjorde støbeformen. Sandet i støbeformen skulle sværtes før brug, så den glødende jernmasse ikke hang i. Hvor træformen blev lavet af modelsnedkeren, så var det kernemageren, der lavede den kerne, som udgjorde emnernes hulrum, det kunne f.eks. dreje sig om et hjul, hvor der skal være hul til aksen. Fabrikken fremstillede bl.a. ovne, jernvinduer, landbrugsredskaber, damplokomobiler og var i starten specialiseret i centralvarmeanlæg. Efter Holeby Diesel overtog '''Guldborg '''blev der også produceret emner til dieselmotorer. Modelsnedkeriet fremstillede desuden færdige emner til salg som f.eks. osteforme i træ til mejerier. En anden sideproduktion for modelsnedkeriet var dækstole til Nakskov skibsværft.

I 1970´erne var der nedgang i den danske jern- og metalindustri, hvilket førte til lukninger af mange jernstøberier og maskinfabrikker. Dansk Metalarbejderforbund udgav allerede året efter lukningen af '''Guldborg''' en debatbog om virksomheden. Anledningen var de mange spørgsmålstegn, der blev sat ved lukningen af en velfungerende virksomhed, som netop havde fulde ordrebøger, hvor opgaverne i sidste ende måtte gives videre til andre fabrikker. Der var stor opstandelse i lokalpressen i 1970´erne, hvor rygterne om en lukning verserede. Borgmesteren og andre politiske personligheder deltog aktivt i den livlige debat og fagforbundene forsøgte sig med forhandlinger og dialog. Men i februar 1977 blev rygterne bekræftet; trods den gode ordretilgang besluttede ledelsen i B&W (Burmeister & Wain) at lukke '''Guldborg'''. Den 26. august 1977 lød fløjten for sidste gang og ca. 90 ansatte, hvoraf 70 var støberiarbejdere, stod dermed uden arbejde. Mange af dem var godt oppe i årene og havde arbejdet på fabrikken i både tredive og fyrre år. Samtidig måtte man afskedige 180 medarbejdere på Holeby Diesel, så der var intet arbejde at hente på moderfabrikken.

Grunden blev solgt til daværende dagligvarekæde FDB (Coop) og fabrikken blev nedrevet for at gøre plads til byggeriet af et Kvickly-supermarked, der senere også blev revet ned. Efter mange år med en åben byggetomt midt i Nykøbing F. centrum, åbnede indkøbscenteret ”Støberiet” i 2018, nu som en moderne bygning med butikker og restauranter.

'''Guldborg. Historien om en virksomhedslukning.''' Red. Ida Bruun Forlaget SOC, København 1978 Udgivet med støtte af Dansk Metalarbejderforbund og Nykøbing F. Kommune '''Jernalderen i Jernbanegade''' Arne Skafte Jensen Årbog nr. 31 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museum Lolland-Falster Nykøbing F. november 2012 '''Mennesker omkring en virksomhed''' Palle R. Brandt Årbog nr. 10 udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. og Museet Falsters Minder Nykøbing F, november 1991 '''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del Demokratiets vækst.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1982 [https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/holeby-dieselmotor-fabrik/ https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/bevaringstemaer/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/holeby-dieselmotor-fabrik/]