Vålse Kommunalhus


Kommunalhuset i Vålse


Kommunalhuset med mindestenen for Hans Rasmussen, sat af Historisk Samfund.


Kommunalen efter renovering i 1960'erne, hvor bindingsværket blev trukket op.

Intro

Midt i landsbyen Vålse ligger Vålse Kommunalhus, i daglig tale "Kommunalen". Huset blev bygget i 1842 til brug for sogneforstanderskabets møder. Det kan dermed regnes for Danmarks første rådhus i et landsogn. Sidenhen har det været brugt til posthus, bank, bibliotek samt privatbolig.

Hans Rasmussen

Hans Rasmussen blev født i Egense by, Vålse sogn d. 27 november 1779.
Som 20 årig overtog han sin fædrene gård efter sin far fæstegårdmand Rasmus Clausen.

Han var meget optaget af fæstebøndernes kår og opfordrede sine bysmænd til at slå sig sammen og købe deres gårde med konge- og kirke tiende. Det lykkedes ham i 1799, at afslutte handlen med godsejer C. Hinckeldey, "Egensegård" (nuværende Valnæs) inden denne tog til København for at sælge gårdene.

Hans havde, som de fleste børn der levede på det tidspunkt, ikke modtaget nogen særlig undervisning. Han kunne derfor ikke læse og skrive.
Senere i livet lærte han sig selv at læse ved at invitere posten på smørrebrød og snaps. Medens posten tog for sig af retterne læste Hans Rasmusse i avisen. Han lærte aldrig at skrive, det gjorde en nabokone for ham, når han skulle skrive læserbreve og indlæg til avisen.

1820 blev han udnævnt til sognefoged og lægdsmand for Vålse sogn og vedblev at være sognefoged til sin død i og lægdsmand næsten lige så længe.
1826-27 administrerede han 6-7 bøndergårde i Vålse for staten.
1837 modtog han "Dannebrogmændenes hædertegn" for med dygtighed og samvittighedsfuldhed at have varetaget sine hverv.
1841 var han foregangsmand ved inddæmningen af Vålse Vig.
1846 blev han distriktsformand for "Bondevennernes Selskab".
1848 blev han valgt til "Den grundlovgivende Rigsforsamling". Ved senere valg stillede han ikke op p.g.a. alder.
Hans Rasmussen døde i sit hjem i Egense 10 februar 1858, 79 år gammel.


Huset

Huset er opført i 1842 i bindingsværk, 8 fag med stråtag. Når man træder ind af døren ca. midt i huset kommer man ind i en forgang. Til venstre ligger mødelokalet som havde bænke langs væggene for tilhørere ved møderne.
Til højre lå der 2 små stuer, et køkken og et spisekammer, hvor der igennem årene har boet mange forskellige mennesker.

Det at landsbyens beboere kunne overvære sogneforstanderskabets møder var noget af en nyskabelse, men de kunne kun komme ind hvis de var anstændigt klædt, opførte sig sig i stilhed og ikke blandede sig i forhandlingerne.

Det antages at "Kommunalen" er det eneste bevarede eksempel på en bygning opført til den kommunale administration.

Huset bibeholdt indtil 1970 sin funktion som kommunalhus. Derefter har der været posthus, bank, sognebibliotek og lokalhistorisk arkiv.

Fra 2009 har huset stået tomt, men der arbejdes på, at finde en anvendelse af huset, som er erklæret bevaringsværdigt af kulturarvstyrelsen.

Huset blev bygget i 1842 til brug for sogneforstanderskabets møder. Det kan dermed regnes for Danmarks første rådhus i et landsogn. Sidenhen har det været brugt til posthus, bank, bibliotek samt privatbolig. Foran huset står en mindesten for Hans Rasmussen, Egense som var initiativtager til bygningen af kommunalhuset og inddæmningen af Vålse Vig. Huset ejes i dag af Gulborgsund Kommune og var fra lokalhistorisk arkivs oprettelse og indtil 2010 hjemsted for arkivet I 1999 blev forpladsen renoveret.