Urup Herregård


Stok. Foto IDH

Intro

Den kendteste af Urups ejere var i 1500-tallet rigsadmiral Peder Skram. Den nuværende hovedbygning

Peders Skram

Barndom og ungdom
Peder Skram blev født på Urup i 15XX

I offentlig tjeneste


Se mere her