Udgravning ved Skrydstrup øst (HAM4754)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde med gruber, et muligt hegnsforløb til en middelalderlig hustomt, der blev gravet nord herfor under forundersøgelsen. Undersøgelsesår 2008.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.