Udgravning ved Søgårdsmark I (HAM4759)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede en gård fra yngre romersk jernalder bestående af et langhus og en økonomibygning, samt to neolitiske hyggepladser. Undersøgelsesår 2008.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.