Udgravning ved Højmevej 20 etape II


Graveske & rapport

Intro

OBM 5548 Højmevej 20, Sanderum sogn Arkæologisk undersøgelse af areal forud for udvidelse af DLF Trifoleum, Højmevej 20. Arkæologisk Rapport nr. 346, 2011, af Arkæolog Tina Villumsen

Læs mere

I forbindelse med den planlagte udvidelse af DLF-Trifolium A/S mod vest, blev der foretaget arkæologiske undersøgelser på arealet. Undersøgelserne viser, at der har ligget store gårde i en længere tidsperiode omkring 150-550 e.kr. i de tidsperioder, som kaldes yngre romersk- og ældre germansk jernalder. Den største gård anslås til at være knap 3000 m2 stor, hvilket placerer gården som en af de største gårde fra den tid på Fyn! Også i ældre tid har man beboet området. I bondestenalderen er der spor af ritualer ved ofring af genstande i en mindre nedgravning i perioden omkring 3000-2800 f.kr. Senere i bon-destenalderen er der også spor af aktiviteter i form af løsfund på marken af skrabere og en økse fra den sidste del af bondestenalderen, ca. 2350-1700 f.kr. Undersøgelsen er udført af arkæolog Tina Villumsen m.fl. for Odense Bys Museer i foråret 2011.