Udgravning ved Gels Å (HAM4572)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for gensnoning af Gels Å mellem Neder Jerstal og Bevtoft. Udgravningen afdækkede bl.a. et vadested bestående af en smal stenlægning. Omkring stenene sås også flere tildannede pæle. Undersøgelsesår 2005.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.