Udgravning ved Bækkevej


Graveske & rapport

Intro

Forud for udstykning af et 20.000 m2 stort areal foretog Odense Bys Museer en forundersøgelse og udgravning af arealet, hvilket resulterede i syv treskibede huse, to staklader samt tre delvise hegnsforløb.

Læs mere

Især ét af langhusene skilte sig ud ved at være særdeles velbevaret, og der kunne udskilles en tydelig rumopdeling samt båseskillerum i den østlige del. En enkelt grube kunne dateres til yngre bronze- eller ældre jernalder og to til yngre romersk jernalder. Bebyggelsen dateres overvejende til begyndelsen af yngre romersk jernalder. Et af gårdsanlæggene kan dog være fra ældre romertid.