Udgravning ved Arnå (HAM4632)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk overvågningskontrol forud for gensnoning af Arnå mellem Arndrup og Sverdrup. Udgravningen afdækkede flere stykker tildannet træ, heriblandt en tørvespade, samt flintafslag. Undersøgelsesår 2011

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.