Tågerup kirke


Tågerup kirkegård


Tågerup kirkegård


Tågerup kirkegård


Tågerup kirke


Tågerup kirke


Tågerup kirke


Tågerup kirke

Intro

Kirke fra begyndelsen af 1200-tallet med romansk kor og skib samt et gotisk tårn med pyramidespir. Kirken er opført i røde munkesten og i munkeforbandt.

Gravminderegistrering

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Tågerup kirkegård