Silkeborg Hovedgård


Silkeborg Hovedgårds hovedbygning, med indgangen til Museet.


Hovedgårdsvej 7 i Silkeborg, sådan lidt fra oven.

Intro

Hovedgården er Silkeborgs ældste bygning, bygget delvist af sten fra Silkeborg Slot. I dag huser bygningen Museum Silkeborg, men gennem tiden har den haft mange andre funktioner.

Silkeborg Hovedgård

Silkeborg Hovedgårds historie
Silkeborg Hovedgård er Silkeborgs ældste bygning. I dag er kun hovedgården og en lille stump af staldlængen langs Chr. VIII's vej tilbage. Oprindeligt var det en mindre herregård, opført af ritmester Hans Nicolai Hoff i 1767.
Ritmester Hoffs søn overtog hovedgården i 1794, og solgte den i 1804 til Ingerlev som gik fallit.
Staten overtog Silkeborg Hovedgård som største kreditor ved en auktion i 1823. Bygningen forfaldt, frem til 1840 hvor Chr. 8. besøgte området. Bygningen istandsattes til besøget, under meget kritik fra samtiden men denne renovation har muligvis reddet bygningen for eftertiden.
Bygningen har haft mange funktioner gennem tiden. Michael Drewsen brugte hovedgården som bolig i en kort periode indtil hans egen villa stod klar i fabriksområdet. Staldlængerne var i 1840'erne lavet til lejligheder til papirarbejderne og deres familier. De blev nedrevet i starten af 1900-tallet, omkring 1. verdenskrig. Hovedgården fungerede som skole i 1850'erne, kirke frem til 1877 og posthus til 1906. Peter Jessen ejede hovedbygningen i perioden 1910-1938, hvor den blev brugt som privatbolig. I 1938 købte Silkeborg kommune bygningen og indrettede børnehave. Børnehaven Dronning Louises Asyl var på hovedgården i perioden 1940-1975.
I januar 1954 kunne Silkeborg Museumsforening indvie byens museum i hovedgården. I 1975 overtog museet hele Silkeborg Hovedgård, i 1990'erne opførte man den anden museumsbygning i Silkeborg Hovedgårds have.


Hovedgården - Museum Silkeborg

Museum Silkeborgs afdeling Hovedgården, har til huse i og har taget navn efter Silkeborg Hovedgård fra 1767.
Den faste udstilling
Udstillingerne på Hovedgården fortæller om aspekter af livet fra oldtid til nutid.
Museet hovedattraktioner er det verdensberømte moselig Tollundmanden og for Ellingkvinden. Indenfor historisk tid byder udstillingerne på temaer omkring Silkeborg Slot, antikt glas og glasproduktion på Silkeborgegnen i renæssancen, "Sorring-lertøj" , Silkeborg bys opståen og udvikling i midten af 1800-tallet, med bl.a. en empire stue. Til museet hører også Arbejdermuseet på Chr. 8 Vej 52, der rummer en arbejderbolig og udstilling om arbejderliv i Silkeborg i begyndelsen af 1900tallet.